Fler avhoppare i Malmö efter brottsförebyggande satsning

Sedan satsningen Sluta skjut startade i oktober 2018 har Malmö stads avhopparverksamhet haft kontakt med 132 individer. Av dessa har drygt 40 personer uttryckt en vilja att hoppa av den kriminella banan och ett 20-tal flyttats till en annan ort.
I takt med att Sluta skjut-strategin blir allt mer känd bland de kriminella nätverken så ökar benägenheten att ta emot hjälp. Foto: Örjan Eskengren

Sedan satsningen Sluta skjut startade i oktober 2018 har Malmö stads avhopparverksamhet haft kontakt med 132 individer. Av dessa har drygt 40 personer uttryckt en vilja att hoppa av den kriminella banan och ett 20-tal flyttats till en annan ort.

Sedan satsningen Sluta skjut startade i oktober 2018 har Malmö stads avhopparverksamhet haft kontakt med 132 individer. Av dessa har drygt 40 personer uttryckt en vilja att hoppa av den kriminella banan och ett 20-tal flyttats till en annan ort.


Konsultationsteamet, Malmö stads avhopparverksamhet, har aldrig haft så många ärenden på sitt bord som nu. Anledningen stavas Sluta skjut – samarbetet mellan polisen, Malmö stad och Kriminalvården, som genom olika interventioner med kriminella verkar för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott i Malmö.

– Genom Sluta skjut kan vi nu bedriva uppsökande verksamhet med personer i kriminella grupperingar på ett sätt som vi aldrig kunnat tidigare, säger Rebeca Persson från Konsultationsteamet. När polisen och andra myndigheter är ute på interventioner, så kallade custom notifications, och berättar om de sanktioner som väntar de här individerna om de inte lägger ner sina vapen, då finns vi där och fångar upp dem som är motiverade att hoppa av.

Konsultationsteamet har inom Sluta skjut-satsningen haft kontakt med 132 individer som är kartlagda av polisen och tillhör Malmös mest våldsdrivande grupperingar. 40 personer har valt att ta hjälp av teamet för att sluta med kriminaliteten. Ett 20-tal har flyttats till en annan ort. Av de som valt att stanna i Malmö har Konsultationsteamet bland annat kunnat hjälpa till med att upprätta sjukvårdskontakter, skapa kontakt med socialtjänsten, samt lotsa vidare till verksamheter som arbetar med att få kriminella att byta livsstil, framför allt Malmös sociala insatsgrupper (SIG).

– Vi tror att i takt med att Sluta skjut-strategin blir allt mer känd bland de kriminella nätverken så ökar även benägenheten att ta emot hjälp från oss, säger Rebeca Persson.

Det är en bild som delas av polisen.

– Vi från polisen märker att många av de som är kartlagda inom Sluta skjut har tröttnat på att leva i ständig oro, säger Glen Sjögren från Malmöpolisen. Deras värld kantas av ständiga konflikter, där man inte vet vem som är ens fiende från den ena veckan till den andra. Lägg där till Malmöpolisens tryck mot kriminella grupperingar i kombination med framgångsrikt utredningsarbete. Det har lett till att många vill dra sig ur det kriminella livet. Gör man inte det så väntar långa fängelsestraff för många.

– Vi visar att vi håller vad vi lovar inom Sluta skjut, fortsätter Glen Sjögren. De som inte hörsammar våra budskap gör vi allt för att sätta bakom lås och bom. Medan de som vill lämna kriminaliteten bakom sig får stöd och hjälp med att göra det.

Fakta

Sluta skjut är ett samarbete mellan polisen, kriminalvården, Malmö stad och engagerade medborgare för att minska skjutningar och andra grova våldsbrott. Sluta skjut har pågått sedan hösten 2018.

Statistik

2017 genomfördes 65 skjutningar där 7 dödades och 35 skadades
2018 genomfördes 47 skjutningar där 12 dödades och 23 skadades 
2019 genomfördes 34 skjutningar där 7 dödades och 13 skadades
2020 (till 15 sept) genomfördes 10 skjutningar där 2 dödades och 1 skadades

Related posts