Fem tips för barnets bästa vid skilsmässa

 
Fem tips för barnets bästa vid skilsmässaDet som är bäst för barnet ska komma i första hand när föräldrarna separerar. Foto: Getty Images Två av fem har upplevt att barn i deras närhet mått dåligt vid en separation på grund av föräldrarnas dåliga relation. Det visar en Novus-undersökning från Familjens Jurist som tipsar om sätt att undvika detta.

En separation eller skilsmässa kan vara tuff på flera sätt och leda till långvariga konflikter. Nära var femte person hamnat i konflikt med sin före detta partner. Detta enligt en ny Novus-undersökning från Familjens Jurist.

Två av fem svenskar upplever att barn i deras närhet mått dåligt till följd av föräldrarnas relation under eller efter en separation, enligt undersökningen.

– Barn påverkas alltid av bråk och konflikt, oavsett om föräldrarna är i en parrelation eller väljer att gå skilda vägar. Är relationen dålig redan innan separationen är det lätt att konflikten blossar upp ytterligare eftersom många känslomässiga beslut behöver tas. Det är helt naturligt att stormiga känslor uppstår men då är det viktigt att hålla barnen utanför konflikten eftersom det oftast är bråk och tjafs som barnen påverkas av och inte skilsmässan i sig, säger Sanne Andersson, jurist på Familjens Jurist.

Eftersom barnkonventionen är lag så ska man utgå från ett barnperspektiv i alla beslut som rör barn. Exempelvis är det föräldrarnas uppgift att ta beslut som går i linje med barnets bästa. Trots detta är svenskarna dåliga på att prata igenom vad som ska hända med barnen vid en separation.

– I min roll som jurist märker jag att många föräldrar har svårt att utgå från barnets perspektiv även om man oftast menar väl. Det är mänskligt att utgå från vad som är bäst från sitt eget perspektiv, men har man barn behöver man sätta sina egna behov åt sidan och fatta beslut som utgår från barnets bästa. Även om parrelationen är avslutad fortsätter föräldrarelationen, som är viktig att få fungerande eftersom den ska finnas kvar under lång tid. Genom att sätta sig ner och diskutera frågor kring vårdnad, boende och umgänge med barnets behov i fokus brukar konflikterna minska, förklarar Sanne.

Juristens fem bästa tips:

1. Utgå från barnets rättigheter
Det är viktigt att inför och efter en separation fokusera på barnens behov och deras rättigheter och vara lyhörd för barnens egen vilja. Barnets vilja väger tyngre ju äldre barnet är. Enligt svensk lag ska barnen ha inflytande över de beslut som fattas.

2. Skydda barnet från lojalitetskonflikter
När föräldrarna helt plötsligt står på var sin sida är det lätt hänt att barnet på olika sätt försöker vara föräldrarna till lags. Exempelvis kanske barnet inte vill att en förälder ska vara ensam, trots att den föräldern inte är i skick att ta hand om barnet. 

3. Utvärdera förutsättningarna
Att barnen har rätt till en nära kontakt med båda sina föräldrar, är inte samma sak som att de ska vara växelvis boende varannan vecka. Det som är bäst för barnen ska komma i första hand. Om barnen riskerar att fara illa så är det i vissa fall inte förenligt med barnets bästa att något umgänge äger rum alls.

4. Prata om vårdnad, umgänge, boende och underhåll
Om det är möjligt – prata i ett tidigt skede om vem som ska ha beslutanderätt kring barnet, var barnet ska bo, vem som har rätt till umgänge och hur det blir med underhåll, för då minskar konflikterna oftast längre fram.

5. Ta hjälp vid konflikt
Om man inte kommer överens kan man kontakta sin kommun och få samarbetssamtal via Familjerätten. Hjälper inte det, eller om sådana samtal inte är lämpliga om det exempelvis förekommer våld, kan man ta hjälp av en familjejurist som kan guida hur man på bästa sätt kommer vidare med fokus på barnrättsperspektivet.

Taggar

Nyheter