Familjehem

Fem i topp bland boenden våren 2023

Jonas Johansson Asp

Avstampet i Norr hamnar i topp när SSIL tar fram en ny fem i topp-lista för Kvalitetsindex i mars 2023. 

Avstampet i Norr hamnar i topp när SSIL tar fram en ny fem i topp-lista för Kvalitetsindex i mars 2023. Avstampet är ett litet och familjärt behandlingshem beläget i Älvsbyn och de har arbetat systematiskt med Kvalitetsindex under flera år.


När SSIL granskar Kvalitetsindex i mars 2023 så blir det Avstampet behandlingshem som har högst betyg. Övriga på fem i topp-listan ligger så nära i betyg att de hamnar på delad andraplats; Omsorg Skydd Säkerhet, Familjevården i Älvsborg, Stiftelsen Smålandsgårdar familjehem och Parkvillan – Måvikens rehabcenter.

– Det känns fantastiskt, äntligen! Vi har strävat efter hög kvalitet i många år, vilket betyget och betygsutvecklingen speglar, så vi är verkligen stolta, säger Staffan Renlund, vd på Avstampet i Norr AB.

Kvalitetsindex är en kvalitetsmätning för LSS, familjehem, HVB, skyddat boende och särskilt boende som SSIL uppdaterar löpande genom samtal med respektive handläggare. Det är ett värdefullt verktyg, både vid placering och för verksamhetens kvalitetsarbete.

– Vi vill vara bäst i Sverige på det vi gör och har gjort stora satsningar på hög kvalitet under många år där personalen bidragit mycket. Vi ska fira den här vinsten med en extra uppmuntran till dem för det här är deras förtjänst, all personal har gjort ett fantastiskt arbete, säger Jonas Johansson Asp, ägare och behandlingschef.

Staffan framhåller att personalen är engagerad och alltid har en vilja att bli bättre.

– Det vi är duktiga på är det relationsskapande arbetet. Det har alltid varit vår ledstjärna, avslutar Staffan.

Fem i topp Kvalitetsindex mars 2023

1. Avstampet behandlingshem

2. Omsorg Skydd Säkerhet Sverige AB (delad plats)
2. Familjevården i Älvsborg AB (delad plats)
2. Stiftelsen Smålandsgårdar familjehem (delad plats)
2. Parkvillan – Måvikens rehabcenter AB (delad plats)
Kvalitetsindex uppdateras löpande vid nya placeringar inom HVB, familjehem, LSS, skyddat boende och särskilt boende. I kvalitetsindex bedöms bland annat mottagande av klienten, arbete kring behandlingsplan, omvårdnadsinsatser, motivation av klienten till samverkan, fritidsaktiviteter, arbete med anhöriga, uppföljning/rapportering och utslussning. Förutom intervjuer med handläggare följer SSIL upp upplevelsen för både klienter och anhöriga. Mer om Kvalitetsindex kan du läsa om på www.ssil.se