HVB

Fem i topp bland boenden just nu

Bergsäng gruppbostad är en av Kungsängen i Noras gruppbostäder. Foto: Privat

Kungsängen i Nora AB, LSS-boende, och Ersta Möjlighet, skyddat boende, hamnar i topp när SSIL tar fram en fem i topp-lista för Kvalitetsindex mars-april.

Kungsängen i Nora AB, LSS-boende, och Ersta Möjlighet, skyddat boende, hamnar i topp när SSIL tar fram en fem i topp-lista för Kvalitetsindex mars-april.

Kvalitetsindex är en kvalitetsmätning för LSS, familjehem, HVB, skyddat boende och särskilt boende som SSIL uppdaterar dagligen genom telefonintervjuer som följer upp samtliga placeringar med respektive handläggare. Det är ett värdefullt verktyg, både när en handläggare placerar och för verksamhetens kvalitetsarbete.
Kungsängen i Nora AB, som har LSS-boenden och Ersta Möjlighet, skyddat boende, ligger på delad förstaplats för mars-april med högst poäng.
– Det är jätteroligt att vi får ett så pass högt betyg från våra uppdragsgivare. Det är ett kvitto på att vi gör rätt saker, säger Nicklas Falk på Kungsängen i Nora AB.
De har varit verksamma i cirka 30 år och har cirka 200 medarbetare fördelade på 17 gruppbostäder, dagliga verksamheter, kontor och assistanslösningar.
– Vi är vana att jobba långsiktigt, flexibelt och uthålligt. Med vår erfarenhet tar vi oss ofta an klienter som inte andra kan ta emot. Det känns bra att vårt arbete uppskattas. Genom Kvalitetsindex får vi en bra temperaturmätare på hur vi ligger till och det ger oss chansen att följa upp och se om det är något vi behöver justera. Vi får också lättare att planera framtida utveckling, säger Nicklas Falk.
Attention Omsorg AB, LSS-boende, Zami i Mellansverige AB, skyddat boende, stödboende, förstärkt familjehem och Alternatiff AB Kilafors Herrgård, särskilt boende, korttidsboende, hamnar på delad tredjeplats.
– Att ansvara för individers livskvalitet och utveckling är vårt huvuduppdrag så vi är oerhört stolta att få äran att placeras på 5 i topp-listan av totalt 226 verksamheter i Sverige, säger Henrik Rehnvall, kvalitetssamordnare på Alternatiff AB Kilafors Herrgård.