Få tror att deras arbetsplats kommer att påverkas av AI 

Säkerhetsrisker och dålig tillförlitlighet är några av hindren. 

Nära hälften av svenskarna tror inte att generativ AI kommer att påverka deras arbetsplats de närmsta fem åren, visar en ny undersökning som webbhotellspecialisten STRATO gjort tillsammans med Sifo. Säkerhetsrisker och dålig tillförlitlighet är några av hindren som de tillfrågade ser med AI på jobbet. 

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som kan generera nya data eller innehåll, exempelvis för att skapa nya texter, bilder, musik och videor. Tekniken har varit ett hett omdiskuterat ämne, främst med anledning av de nya kraftfulla verktygen som exempelvis ChatGPT. 

En särskild aspekt av teknikens intåg i våra liv är huruvida AI kan få konsekvenser för hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden. Kommer människor att bli av med sina jobb? Kommer nya jobb att uppstå? Vad finns det för möjligheter respektive risker med att implementera AI på arbetsplatsen? 

Svenskar tror inte på stor AI-påverkan 

Inom den närmsta framtiden – de kommande fem åren – kommer inte AI:s roll att hinna bli så stor att den påverkar arbetsplatserna över huvud taget. Det tror nästan hälften (44 procent) av svenskarna som tillfrågats i en ny Sifo-undersökning. 

Ungefär en fjärdedel (27 procent) tror däremot att AI kommer att innebära förändringar på deras arbetsplats. Av dessa tror 22 procent att de kommer att minska sin personalstyrka på grund av AI medan endast 5 procent tror att de kommer att anställa fler med anledning av AI:s intåg. 

Många ser säkerhetsrisker 

En del specifika hinder står i vägen för att implementera AI på ett effektivt sätt på jobbet, uppger de tillfrågade i undersökningen. Säkerhetsriskerna med AI är den största utmaningen, det anger 38 procent. Utöver det är otillräcklig tillförlitlighet (31 procent), brist på kunskap om AI (26 procent) samt juridiska frågor (26 procent) utmaningar för företagen att börja använda AI. 

– Även om många pratar om generativ AI som en potentiellt omvälvande teknik för hela vårt samhälle så har majoriteten inte riktigt förstått än hur de kan använda AI. Men det tar alltid tid för ny teknik att hitta sin plats i människors vardag. Generativ AI öppnar nya möjligheter på jobbet och i skolan, där tekniken exempelvis redan nu kan ge stöd i den kreativa processen eller för att få hjälp i textproduktionen för småföretagare, säger Herman Borel, internationell chef för affärsverksamhet på STRATO. 

Om undersökningen 

Undersökningen genomfördes i Kantar Media Sifopanel under perioden 6–10 oktober 2023. Totalt intervjuades 1192 personer i åldern 16–65 år. 1057 av dessa är i sysselsättning eller studerar. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel. 

Related posts