Enklare att hyra ut hus på landsbygden till nyanlända

Ny avtalsmall ska underlätta vid uthyrning.
Kan ett rött hus med vita knutar vara lösningen på bostadsbristen bland nyanlända. Foto: Getty images

Ny avtalsmall ska underlätta vid uthyrning.

Nu sak det bli enklare att hyra ut bostadshus på landsbygden till nyanlända. LRF och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har tagit fram en gemensam avtalsmall för uthyrning av småhus som ska göra det enklare för LRF-medlemmar att hyra ut sina extra bostadshus.

Avtalsmallen gäller småhus och hyreslägenheter där ägare av jord- och skogsbruksfastigheter vill upprätta avtal med kommunen.

Det här samarbetet ska göra det möjligt för fler nyanlända att finna ett boende på landsbygden och därmed bidra till att lösa bostadssituationen.

– Det är mycket glädjande att vi fått fram en gemensam avtalsmall som våra företagare i det gröna näringslivet kan använda sig av. Hus och lägenheter på lantbruksfastigheter är en resurs. För de företagare som ser den möjligheten blir avtalsmallen ett stort stöd vid kontakter med kommuner där boenden behövs, säger Anders Källström, VD på LRF.

Lantbrukarnas Riksförbund. LRF, har mer än 140 000 medlemmar på gårdar över hela landet. Många av dessa företagare har bostäder till uthyrning. LRF har sedan hösten 2015 bedrivit ett aktivt arbete för att stödja flyktingar och nyanlända till en ny tillvaro i Sverige. Insatserna har handlat om allt från sociala aktiviteter för flyktingar i LRFs lokala arbete till att finna former för utbildning, praktik och jobb i det gröna näringslivet.

Kommunerna spelar en nyckelroll för att lösa boendefrågan för alla nyanlända i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med alla Sveriges 290 kommuner som medlemmar, vill medverka till att underlätta kommunernas arbete med att ta emot nyanlända.

– Kommuner behöver hitta många olika typer av boendelösningar för nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen. Att använda möjligheten till bostäder hos LRF:s medlemmar kan bidra till både fler boendemöjligheter och bättre integration. Det är mycket positivt och vi hoppas att avtalsmallen ska underlätta samverkan mellan dem och kommunerna, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen Utbildning och Arbetsmarknad på SKL.

Mer information och själva avtalsmallen finner du här.

Related posts