NPF

En nationell läkemedelslista på väg att bli verklighet

Arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista går för långsamt uppger Socialutskottet som snarast vill att arbetet slutförs. Foto: Getty images

Arbetet går för långsamt menar Socialutskottet som vill se snabbare resultat. 

Regeringen borde snarast slutföra arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista. Det anser socialutskottet som föreslår att riksdagen uppmanar regeringen till det i ett tillkännagivande.

Under 2013 tillsatte regeringen en utredning som bland annat skulle se över it-stödet inom hälso- och sjukvården. Ett av de förslag som utredningen presenterade under 2015 var att upprätta en nationell läkemedelslista.

Det övergripande målet med en nationell läkemedelslista är att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling.

En olämplig kombination av läkemedel kan leda till allvarliga konsekvenser för liv och hälsa. Därför anser Socialutskottet att det behövs en tydlig nationell styrning på området. Syftet med en sådan styrning är att se till att informationen om olika läkemedelsbehandlingar hanteras på rätt sätt.

En nationell läkemedelslista behövs för att få en förbättring av patientsäkerheten och en överblick överläkemedelsanvändningen.

E-hälsokommitténs förslag bereds just nu på Socialdepartementet men Socialutskottet tycker dock att arbetet med att ta fram en nationell läkemedelslista går för långsamt. Utskottet vill att regeringen snarast fullföljer sitt arbete med att ta fram en nationell läkemedelslista.  Onsdag den 27 september debatteras frågan i riksdagen.