Uncategorized

En aktiv och meningsfull fritid. Unikt helhetskoncept hos Norrbehandling

Inom Norrbehandling har man hög kompetens och arbetar med ungdomar där man lägger stor vikt vid friluftsaktiviteter som skoterturer, hundspann, skidåkning och fiske. Upplevelser som bidrar till förändringsvilja.

Detta är en annons från Norrbehandling.

Norrbehandling är ett behandlingshem för ungdomar där man lägger stor vikt vid friluftsaktiviteter som skoterturer, hundspann, skidåkning och fiske.
Upplevelser som bidrar till förändringsvilja.

Turen med hundspann blev väldigt uppskattad.

Helheten är viktig hos Norrbehandling. Det är ett litet behandlingshem i Pajala med åtta platser som erbjuder en trygg miljö, bra boende, individanpassad behandling och meningsfulla aktiviteter.

–   Nyligen var vi och åkte hundspann. Det var väldigt uppskattat. En av ungdomarna sa: ”Det här är livet, det är så här man vill må”, berättar Carl-Marcus Gustafsson på Norrbehandling AB.

Nära naturen
Med fjällen inpå knuten brukar man ofta åka på skoterutflykt, fiska eller åka skidor.

–   Vi har finska högfjället Ylläs bara 50 minuter med bil härifrån. Vi jobbar aktivt för att ungdomarna ska få testa på saker som de aldrig tidigare har provat. Det skapar nya mål och intressen vilket i sin tur leder till självförändring.

Det här gör att ungdomarna blir delaktiga i sin egen behandling och utveckling. Aktiv fritid i samklang med högkvalitativ behandling och utredning gagnar för goda och högkvalitativa behandlingsresultat.

Härligt väder på utflykten till finska Ylläs.

Vid varje ny placering genomförs en inledande anamnes av psykoterapeut eller psykolog som ligger till grund för vidare kartläggning. Vid behov förs dialog med ansvarig socialtjänst om vidare utredning av kognitiva svårigheter kan föreligga eller om det exempelvis finns behov av kontinuerlig KBT-terapi, psykoterapi eller traumabehandling av psykoterapeut eller psykolog. I placeringskostnaden ingår alltid planering, utredning och behandling.

–  Det är viktigt att alla klienter får en tydlig kartläggning, utredning för att högkvalitativ behandling ska kunna genomföras. Vår framgång är ordentlig utredning, aktiv fritid och hög professionalitet, säger Marcus Gustafsson.

Framgången med ungdomarna bygger på en tillit med personalen som har ett stort engagemang.

–   Man kan inte fejka engagemang. Vår personal gör ett fantastiskt jobb.
Norrbehandling arbetar med kontinuerlig kompetenshöjning för personalen.

Framtid Norrbehandling
Framtiden ser ljus ut för Norrbehandling.

–  Vi har ramavtal med cirka 120 kommuner och har god återkoppling med många av dessa. Under 2019 drar vi upp riktlinjer för ett HVB-hem för pojkar i åldrarna 14-19 år med missbruk och ett kriminellt livssilsmönster. Vi arbetar också för en öppenvård med utsluss.

Det nya boendet uppförs på en lugn ort där ungdomarna får möjligheten att bryta negativa mönster samt bryta med sina socialt negativa nätverk. Det är ofta det negativa sociala nätverket som är ett stort hinder för att ungdomen ska kunna bryta/förändra ett missbruk och kriminellt livsstilsmönster. Därför är det jätteviktigt med en lugn och trygg boendemiljö där påverkan av dessa negativa nätverk blir så liten som möjligt.

Norrbehandling avser också att hålla föreläsningsdagar på orter i Norrbotten där man bjuder in olika professionaliteter för att öka kompetensen inom regionen.

–  Vi märker också en stor efterfrågan på våra konsulttjänster, avslutar Marcus Gustafsson.

 

Norrhehandling AB
Bedriver HVB-hemmet Garvaregården som är beläget i Pajala. Hemmet tar emot ungdomar mellan 14-19 år med med kriminalitets- och begynnande drogproblematik och beteendeproblematik. Garvaregården är litet och familjärt med endast 8 platser och tar emot ungdomar från hela landet. Norrbehandling har ett tiotal anställda som löpande vidareutbildas och kompetenshöjs. I teamet finns legitimerade psykologer, psykoterapeuter, socialpedagoger, medicinskt ansvarig sjuksköterska och vid behov arbetsterapeut.

www.norrbehandling.se