Nyheter

Efterlyser bättre samverkan mot barnvräkningar

vräkning
De flesta vräkningar sker på grund av att hyresgästen varit sen med hyran. Foto: Jonas Nimmersjö, kampanjbild

2023 ser ut att bli ett rekordår när det gäller vräkningar av barnfamiljer. Det visar siffror som SVT tagit fram från Kronofogden. Till och med november förra året berördes 610 barn av vräkningar, jämfört med 540 barn under hela 2022. Frälsningsarmén framhåller vikten av förebyggande åtgärder i samverkan mellan socialtjänst, hyresvärdar och civilsamhället.

När levnadskostnaderna stiger hamnar allt fler i akut utsatthet, och många till och med på gatan. Under många år minskade antalet barn som berörs av vräkning, men 2018 vände kurvorna uppåt igen och 2023 är nivån uppe på samma nivå som åren efter finanskrisen 2008.

– Vi har konstant kontakt med individer, ensamstående med barn och äldre som lever på randen till vräkning. Vi fokuserar på att arbeta vräkningsförebyggande och går in i dialog med hyresvärdar, berörda myndigheter och framför allt så stödjer vi de utsatta människorna. Senast i helgen fick vi ett ärende med en ensamstående mamma, som saknar fungerande kontakt med socialtjänsten, berättar Leif Öberg, kårledare på Frälsningsarmén i Södertälje.

Socialtjänsten var inte på plats

Regeringen har i många år haft en nollvision för vräkningar av barnfamiljer, och om det ändå sker ska socialtjänst alltid vara närvarande vid en vräkning där barn berörs, enligt myndigheternas regelverk. Trots det var socialtjänst inte på plats i ett tiotal fall av de aktuella vräkningarna.

– För att vända utvecklingen krävs samverkan mellan kommuner och hyresvärdar på lokal nivå, för att så tidigt som möjligt fånga upp barnfamiljer i riskzonen. Det bästa är om parterna kan lösa situationen innan skulden växer och utan att Kronofogden behöver kopplas in. Kommunerna behöver också samarbeta med den ideella sektorn. Mer förutsättningar skulle kunna ges till den ideella sektorn för att kunna stödja barnfamiljer innan de hamnar i en vräkningssituation, säger Per-Johan Fernström på Frälsningsarméns sociala division.

Oron för att stå utan bostad är i dag också en realitet för många. I en färsk undersökning som Frälsningsarmén och Ipsos genomförde i december uppger 20 procent av föräldrar i Sverige att de är oroliga för att bli bostadslösa. Det är främst yngre som upplever en oro för att bli bostadslös och totalt är 16 procent oroliga.