Nyheter

Dubbelt så många barn känner sig ensamma efter corona

Barn och unga som är med i Scouterna känner sig trygga och att de kan vara sig själva där. Foto: Kristina Lidayová

Många barn och unga känner sig ensamma och trivs inte på fritiden. Scouternas insamlingskampanj för 2021 har temat ”Inget barn ska behöva känna sig ensamt!”.

Många barn och unga känner sig ensamma och trivs inte på fritiden. En undersökning som Scouterna gjorde tillsammans med Novus straxt före coronautbrottet visade att 400 000 barn inte trivs på fritiden. Under corona har siffrorna fördubblats. Scouternas insamlingskampanj för 2021 har temat ”Inget barn ska behöva känna sig ensamt!”.

– När jag var yngre var jag utanför ganska mycket och när jag fick prova Scouterna så fick jag vara med i en varm gemenskap, något som jag inte stött på särskilt ofta innan. Hade jag inte gått i Scouterna så hade jag nog inte stått här idag. Jag kan inte tacka scoutrörelsen nog för att ha räddat mitt liv, säger Moa 17 år i en medlemsundersökning som gjordes sommaren 2020.

Scouternas ungdomsbarometer 2020 visar att känslan av ensamhet har fördubblats under coronapanemin bland unga mellan 15 och 24 år, från att ha varit var fjärde ungdom innan pandemin till varannan efter utbrottet. Scouternas undersökning Lägereldsrapporten 2020 (Novus), som gjordes innan pandemins utbrott, visade att 2 av 10 (400 000) barn och ungdomar mellan 8 och 25 år inte trivs på fritiden, där en vanlig orsak är känslan av ensamhet.

Bra på att bryta ensamhet och utanförskap

En annan undersökning som Scouterna gjorde tillsammans med Novus vid årsksiftet 2019/2020 visade att 97 % av alla som är med i Scouterna känner sig trygga där och 98 % upplever att de kan vara sig själva.

– Scouterna är bra på att bryta ensamhet och utanförskap. Med den unika scoutmetoden som pedagogisk grund och välutbildade ledare skapar Scouterna gemenskap, sammanhang och tillhörighet för tusentals barn och unga över hela Sverige. Tusentals barn och unga som därmed inte behöver känna sig ensamma, säger Ann-Kristin Törnqvist, insamlingsansvarig på Scouterna.

En meningsfull och trygg fritid

Scouternas insamlingskampanj Stödstrumpan finns till för att ge fler barn och unga möjligheten till en meningsfull och trygg fritid med äventyr och kompisar. Temat för 2021 är ”Inget barn ska behöva känna sig ensamt!”.

Man kan bidra till insamlingen genom att köpa ett gåvobevis med tygmärket, Stödstrumpan 2021. Pengarna som samlas in till Stödstrumpan går till Scouternas långsiktiga verksamhet med att förebygga ensamhet och utanförskap. Detta görs främst genom att sprida scouting till fler och utbilda nya ledare i bland annat utbildningarna Trygga möten och Anpassat ledarskap.