Reportage

Dubbelt så många anmälningar om våld i hemmet under corona

Misshandel inom parrelation mot kvinnor har ökat med hela 52 procent.

Hur har covid-19 påverkat brottsligheten i Sverige? Den frågan ställde Tryggare Sverige under ett webbinarium den 30 juni.

Hur har covid-19 påverkat brottsligheten i Sverige? Den frågan ställde Tryggare Sverige under ett webbinarium den 30 juni.


Forskning visar att våld i nära relationer ökar i kristider, med ökad stress och nu även isolering. Många befarade att kvinnovåldet skulle öka under coronapandemin. Louise Kristoffersson Svensson, säkerhetssamordnare på Tryggare Sverige, har studerat hur det har sett ut med anmälda brott under mars-april i år jämfört med i fjol.  

– Misshandel inom parrelation mot kvinnor har ökat med hela 52 procent. 3 409 brott anmäldes i år jämfört med 2 240 under samma tidpunkt i fjol. Narkotikabrott har ökat med 13 procent och skadegörelse med 5 procent. Misshandel, rån och våldtäkt har minskat med 10-18 procent.

Louise har kollat med bostadsföretag i Sverige och där har man inte märkt att störningsanmälningarna har ökat.

– Det är konstigt, eftersom det brukar vara en indikation på misshandel i hemmet. Men det finns också ett stort mörkertal inom den här brottstypen, säger Louise.

Bostadsföretagen ser dock en ökning av störningsanmälningar mot ungdomar som skapar samlingsplatser i källarutrymmen och liknande med mycket stök i bostadsområdet.

– Gymnasieskolorna har hållits stängda och många står också utan jobb. Ett fastighetsbolag i Malmö har anordnat aktiviteter för de boende, med gympa, allsång från balkongerna, odling, lekar och spel. Med ökad närvaro minskar risken för brott.

Per Granhällen, säkerhetsstrateg i Rinkeby/Kista har en lite annan bild.

– Järvaområdet har varit väldigt drabbat av corona och där ser vi en minskning på alla typer av brottslighet. Men här har föräldrar hållit sina barn hemma från förskola och skola till hela 40 procent efter den stora vågen av smitta i mars. Nu måste vi hålla ögonen på de här barnen som inte klarade sin skolgång.

I det offentliga rummet har det också skett en förändring i brottsstatistiken. Färre människor i rörelse och fler ungdomar utan sysselsättning kan förklara de siffror som Arber Jasharaj, säkerhetssamordnare på Tryggare Sverige, presenterade.

– Jag har tittat på några städer i USA och även London och Stockholm. Offerbrott har minskat i nästan alla städer, medan biltillgrepp och liknande har ökat.

I New York ökade bilstölderna med hela 60 procent och våldtäkterna minskade med 41 procent. Stockholm som inte har haft någon nedstängning, men ändå vissa regler om minskade sociala kontakter och uppmaning att jobba hemifrån, har en ökning av biltillgrepp med 3,11 procent och inbrott med 8,56 procent. Övriga brott har minskat. Stöld har minskat mest med 32,94 procent.

Arber anser att det brottsförebyggande arbetet bör följa det som händer i samhället, förändrade rörelsemönster och levnadssätt med till exempel extrainsatta poliser, väktare och värdar som kan röra sig i samhället.

– Att skapa en inbjudande och inkluderande social miljö där det finns en mix av människor är viktigt för att skapa trygghet.

Louise tror tyvärr att våldet i nära relationer kommer att öka ytterligare. Avslutningsvis tror panelen att corona kommer att få effekter i samhället även på lång sikt. Att äldre drar sig för att vistas ute bland folk och därmed att fler yngre fortsatt kommer att dominera det offentliga rummet.