Behandling

Dom om begreppet måltid

Foto: Getty Images

I förra veckan så kom äntligen Högsta förvaltningsdomstolen med sitt avgörande i ett mål om bedömningen av sondmatning som grundläggande behov.

Domstolen konstaterar att begreppet måltid inte bara omfattar att föra mat till munnen, även sondmatning är ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Detta innebär en stor lättnad för många, säger Riksförbundet FUB:s första vice ordförande Lillemor Holgersson. Nu kan Försäkringskassan inte längre neka personlig assistans till personer som behöver sondmatning med hänvisning till att det är egenvård. Det som borde vara självklart för alla, att sondmatning är en måltid, bekräftas nu av domstolen.