Rapport

Dödligt våld mot kvinnor och barn ökade under 2023

Brå dödligt våld
Det dödliga våldet ökar, men skjutvapenvåldet minskar jämfört med 2022. Källa: Brå

Under 2023 konstaterades 121 fall av dödligt våld i Sverige. Fler kvinnor och minderåriga föll offer för det dödliga våldet, medan antalet fall med skjutvapen minskade från rekordhöga siffror 2022, men kurvan går stadigt uppåt och totalt sett ökar det dödliga våldet. Det visar en ny rapport från Brå.

Under 2023 konstaterades 121 fall av dödligt våld, vilket var 5 fall fler än 2022. I 33 fall var offret av kvinnligt kön, det var 10 fall fler än 2022. I resterande 88 fall var offret av manligt kön, vilket var 5 fall färre än 2022.

Av de som föll offer för dödligt våld 2023 avsåg 104 fall personer 18 år eller äldre, vilket var 4 fall färre än 2022. Resterande 17 fall 2023 gällde offer under 18 år, det var 9 fler än 2022.

Resultat av konflikter i kriminella miljöer

– Under året har både fler minderåriga och fler kvinnor fallit offer för dödligt våld, jämfört med föregående år. Det är till viss del ett resultat av konflikter i kriminella miljöer med dödlig utgång där personer under 18 år och även kvinnor har drabbats, säger Jan Lundbeck, statistiker på Brå.

Dödligt våld mot närstående i en parrelation uppgick till 10 fall under 2023, vilket var samma nivå som 2022. I samtliga 10 fall av dödligt våld i parrelation var offret en kvinna.

Dödligt våld 2002–2023. Statistik från Brå.

Ny redovisning i statistiken för i år är kniv eller annat stickande/skärande föremål som våldsmetod. Skjutvapen var den vanligaste våldsmetoden 2023 och användes i 53 fall av dödligt våld, det var 10 fall färre än 2022. Därefter var kniv eller annat stickande/skärande föremål näst vanligast och användes i 41 fall 2023, vilket var 6 fall fler än 2022. Övriga våldsmetoder användes sammantaget i 27 fall 2023, 9 fall fler jämfört med 2022.