Nyheter

Dödligt våld med skjutvapen ökar bara i Sverige

Dödligt våld i Europa (genomsnitt och standardavvikelse34) och i Sverige 2003–2017

Sverige är värst i Europa när det gäller dödligt skjutvapenvåld. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. I övriga europeiska länder sker en minskning av dödsskjutningarna, men inte i Sverige.

Sverige är värst i Europa när det gäller dödligt skjutvapenvåld. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå. I övriga europeiska länder sker en minskning av dödsskjutningarna, men inte i Sverige.

Brå har jämfört Sverige med 22 andra europeiska länder och kan konstatera att från att ha varit långt ned på listan så ligger nu Sverige i topp när det gäller dödligt skjutvapenvåld. Det var 2013 som dödsskjutningarna började öka rejält i Sverige, medan det har skett en tydlig minskning i övriga europeiska länder.

– Ökningen är unik för Sverige. De länder som låg högst tidigare har minskat mest under de senaste åren. Kroatien låg högst 2017, men 2018 gick Sverige förbi och även om vi inte har siffror att presentera för 2020 så kan vi se att trenden fortsätter, säger Klara Hradilova-Selin på Brå.

Åtta av tio skjutningar i kriminell miljö

Dödligt våld totalt när det inte bara handlar om skjutvapen är det Baltikum och Finland med flera som ligger sämre till än Sverige. I Finland är det dödliga partnervåldet större än det i kriminell miljö. För Sveriges del så är det i den kriminella miljön som det dödliga skjutvapenvåldet dominerar.

– Åtta av tio skjutningar sker i kriminell miljö. Det handlar om unga killar på 20-29 år som håller på med illegal droghandel och vapensmuggling. Andra länder är också drabbade av gängkriminalitet, så det är svårt att säga varför just Sverige har så höga siffror av dödligt skjutvapenvåld.

I den nya rapporten som Brå presenterar pekar man på den illegala droghandeln, kriminella grupper och ett bristande förtroende för polisen i vissa kretsar.

– Upptakten till utvecklingen är oklar. Men vi vet att när det väl kommer igång är det stor risk att det trappas upp. En skjutning utlöser ofta en ny och det blir inflation att ta till vapen. Det sker en smittoeffekt och en negativ våldsspiral bland olika kriminella grupper som dras in på grund av konkurrens på drogmarknaden och andra gängkonflikter, förklarar Klara Hradilova-Selin.

Inga entydiga förklaringar

Rapporten, som har gjorts på uppdrag av regeringen, bekräftar det man har misstänkt från Polismyndighetens håll.

– Vi har inga entydiga förklaringar till det upptrappade våldet. Dessa fall är inte helt enkla att utreda och ännu mer komplexa att bekämpa. De sker lokalt i en särskild grupp och det här med smittoeffekten som rapporten pekar på väcker mycket tankar och är en viktig diskussion. Det arbetet som sker i Malmö med projektet Sluta skjut där man använder sig av metoden GVI, Group Violence Intervention, riktar sig just mot gruppdynamiken och individen, säger Håkan Jarborg från Polismyndigheten.

Brå har också tryckt på att GVI, som har fått ned dödsskjutningarna i Malmö, ska implementeras i fler städer.

– Det är viktigt att arbeta kunskapsbaserat. Vi har presenterat idélösningar, där GVI är en av dessa och det har som mål att minska antalet skjutningar och kyla ned det upptrappade våldet. Att inte använda GVI är att slänga både pengar och liv i sjön, säger Karin Svanberg på Brå.