Din arbetsmiljö påverkar dig långt senare i livet

En stressig arbetsmiljö gör att risken för att få fysiska och kognitiva problem senare i livet ökar. Det har ett forskarteam på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) kommit fram till i en omfattande studie.
Fysiska och kognitiva problem ökar senare i livet av en stressig arbetsmiljö.

En stressig arbetsmiljö gör att risken för att få fysiska och kognitiva problem senare i livet ökar. Det har ett forskarteam på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) kommit fram till i en omfattande studie.

Vår arbetsmiljö påverkar inte bara hur vi mår under arbetslivet och när vi går i pension, utan även långt senare i livet. En stressig arbetsmiljö gör att risken för att få fysiska och kognitiva problem senare i livet ökar. Det har ett forskarteam på Hälsohögskolan vid Jönköping University (JU) kommit fram till i en omfattande studie som pågick under drygt 40 år.

Forskningen är baserad på svensk data där ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning har intervjuats och följts upp under drygt 40 år, från 1968 till 2011. Runt 1800 personer deltog. Forskarna gjorde minnestester och deltagarnas rörlighet, styrka och smidighet undersöktes också för att se om de klarade fysiska vardagsaktiviteter. 
Forskarna såg att arbetsmiljön spelar stor roll för hur vi mår senare i livet. En dålig psykosocial arbetsmiljö med mycket stress ökar risken för en försämrad kognitiv och fysisk funktion på äldre dar. Risken för att exempelvis inte kunna utföra vardagliga sysslor ökar och försämrar minnesfunktionen.

– Arbetsstress är verkligen dåligt, både på kort sikt men också på lång sikt, vilket är mindre känt, säger Ingemar Kåreholt, professor i gerontologi och projektledare för forskningen.

Låg kontroll och påverkan är skadligast

Om man har låg kontroll och påverkan över sitt arbete, exempelvis gällande arbetsuppgifter och arbetstider, är risken större för att få kognitiva och fysiska problem senare i livet. De deltagare i studien som hade haft ett passivt arbete hade närmare 60 procent kognitiv och fysisk nedsättning.

Studien visade även en viss skillnad mellan könen där män påverkas mer av sin psykosociala arbetsmiljö än kvinnor.

– För att de som arbetar idag ska få ett friskt åldrande måste man tänka på arbetsmiljön. Det är till exempel väldigt viktigt att man får uppmuntran och stöd och att man får arbetsuppgifter som man känner att man klarar av, säger Ingemar Kåreholt.

Studien är en del i forskningsprojektet ”Stress under livet: Vilka samband finns med äldre personers fysiska och kognitiva funktionsförmåga? Vilka påverkningsbara sociala- och livsstilsfaktorer påverkar sambandet?”. Forskarteamet består av Ingemar Kåreholt, Charlotta Nilsen och Deborah Finkel från Hälsohögskolan vid JU, samt Shireen Sindi från Karolinska Institutet.

Related posts