Nyheter

Digital utbildning ska öka kompetensen kring våld och trauma hos barn

Laura Korhonen

Basprogrammet om våld mot barn, är Sveriges första digitala utbildning för yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt dagliga arbete.

Basprogrammet om våld mot barn, är Sveriges första digitala utbildning för yrkesverksamma som möter barn och unga i sitt dagliga arbete. Utbildningen är framtagen av Barnafrid, nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet.


44 procent av Sveriges skolelever har varit utsatta för någon typ av misshandel av en vuxen inom eller utanför familjen, visar siffror från en nationell kartläggning om våld mot barn. Våldsutsatthet kan leda till traumatisering. Alla professioner som arbetar med barn behöver ha en gemensam baskunskap om att upptäcka, bemöta och agera utifrån barnets rätt till en fredad uppväxt. Basprogrammet är framtaget som en del i regeringsuppdraget Trauma på kartan, skapat av landets ledande forskare och experter för att tvärprofessionellt ge yrkesverksamma som möter barn i sitt dagliga arbete samma grundläggande kunskap.

– Med kunskap kan vi göra skillnad. Målsättningen är att alla som arbetar med barn ska ha samma baskunskaper för att upptäcka våld mot barn och skapa ett starkare skydd och stöd i enlighet med Barnkonventionen, säger Laura Korhonen, Centrumchef Barnafrid, Linköpings universitet.

Evidensbaserad kunskap

Ett mål för Barnafrids uppdrag är att sprida evidensbaserad kunskap som förbättrar det förebyggande arbetet för att skydda och stärka barn. Barnkonventionen blev svensk lag 2020 och det innebär att det ställs ännu högre krav på myndigheter och rättsväsende att tillämpa barnkonventionen i alla beslut som rör barn.

– Barn ska inte bära ansvar för att deras rättigheter kränks. Det är vuxnas ansvar att inkludera och involvera barn samt att se till att barns grundläggande rättigheter respekteras – varje dag och vid varje beslut. Det är med stolthet Sverige har Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum om våld mot barn vid Linköpings universitet och vi hoppas att fler länder ska följa efter detta initiativ, säger socialminister Lena Hallengren.
 

Lansering 30 september

Den 30 september lanseras det digitala basprogrammet om våld mot barn på barnafrid.se. Via ett direktsänt webbseminarium kl. 09.00-10.30 på Facebook och YouTube. Programmet inleds med en digital hälsning från H.M. Drottningen. Utbildningen presenteras närmare uppföljt med panelsamtal om våld mot barn. Några av paneldeltagarna är socialminister Lena Hallengren, regionspolischef Carin Götblad och Barnafrids programchef Maria Schillaci. 

 
Om Barnafrid:
Barnafrid är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Det är ett regeringsuppdrag som tilldelades Linköpings universitet under 2015.

Om Barnafrids basprogram:
Utbildningen ger dig kunskap om våld som barn kan utsättas för, baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Du får också lära dig att upptäcka våld och agera på rätt sätt när du befarar att ett barn far illa.

Basprogrammet riktar sig mot yrkesverksamma som möter barn i sitt dagliga arbete men även myndigheter,  studenter och volontärer är välkomna att gå utbildningen. Den förutsätter inga förkunskaper, är kostnadsfri och är tillgänglighetsanpassad med tecken- och syntolkning. Utbildningen består av sju kapitel som kan läsas i valfri ordning. Det tar cirka 3 timmar att genomföra hela utbildningen, men du kan dela upp den som du önskar och också välja att gå den i grupp. I varje kapitel ingår material för frivillig fördjupning, liksom länkar till myndigheternas resurssidor och information om bland annat nationella riktlinjer och metodstöd. Varje kapitel följs av ett kort kunskapstest och efter hela utbildningen följer ett sluttest som efter godkännande ger ett intyg på genomförd utbildning.