Depression och bipolär sjukdom ökar risken för stroke

Sambandet är särskilt tydligt för kvinnor. Det visar ny forskning som Hjärt-Lungfonden har tagit del av.
Isabel Goncalves

Sambandet är särskilt tydligt för kvinnor. Det visar ny forskning som Hjärt-Lungfonden har tagit del av.

Omkring 26 000 drabbas och cirka 6000 dör varje år av stroke. Nu visar ny forskning som Hjärt-Lungfonden har tagit del av att hög genetisk risk för depression eller bipolär sjukdom ökar risken att drabbas av stroke, särskilt för kvinnor.


– Tack vare en rad viktiga forskningsframsteg finns goda möjligheter att behandla stroke i dag. Kunskapen om att personer med depression eller bipolär sjukdom löper högre risk att drabbas ökar chanserna att även kunna förebygga stroke tidigt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden i ett pressmeddelande.

Depression och bipolär sjukdom drabbar nästan en tredjedel respektive 1–3 procent av befolkningen någon gång under livet och orsakar stort lidande för både patienter och anhöriga. Tidigare forskning har visat att personer med depression eller bipolär sjukdom har mellan 1,5 och 4 gånger förhöjd risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

Den nya studien påvisar för första gången ett orsakssamband mellan depression eller bipolär sjukdom och risken för stroke specifikt. I Sverige är stroke en av de vanligaste dödsorsakerna med omkring 6 000 döda varje år. Stroke är också den kroppsliga sjukdom som står för flest vårddagar på svenska sjukhus, närmare en miljon per år.

Risken ökade ännu mer för kvinnor

Forskarna analyserade data från 24 000 kvinnor och män för att identifiera vilka som drabbats av stroke under en tjugoårsperiod. Orsakssambandet upptäcktes genom att genetiska mönster hos deltagarna jämfördes med redan kända genetiska mönster förknippade med depression och bipolär sjukdom. För dem med högst genetisk känslighet ökade risken för stroke med 27 procent. Hos kvinnor var effekten ännu tydligare, där såg man en ökning med 45 procent.

– Vår studie indikerar att man i framtiden kan behöva ägna mer uppmärksamhet åt individer med hög genetisk risk för depression och bipolär sjukdom redan i unga år. Tänk vilken dubbelvinst att både kunna ge livsstilsråd och stöd samtidigt som man påbörjar behandling i tid för att minska risken att drabbas av stroke senare i livet. Detta skulle minska lidandet för väldigt många, säger Jiangming Sun, bioinformatiker samt Isabel Goncalves, professor och överläkare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Nästa steg för Isabel Goncalves och hennes forskarteam är att fortsätta studera generna och de komplexa mekanismer som ligger till grund för stroke, med målet att hitta nya potentiella behandlingar och förebyggande strategier för att minska risken att drabbas av stroke. Målet är att minska det personliga lidande och de stora kostnader för samhället som stroke orsakar.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till forskning för att besegra vår tids största folksjukdomar i hjärta, kärl och lungor. Efter insamlingsåret 2022 delade organisationen ut 359 miljoner kronor till forskningen.

De 12 viktigaste riskfaktorerna för stroke 

• Högt blodtryck
• Ett alltför stort saltintag
• Rökning
• Förmaksflimmer
• Diabetes
• Låg fysisk aktivitet
• Höga blodfetter
• Tidigare genomgången stroke eller TIA
• Hög ålder
• Ärftlighet av hjärt-kärlsjukdomar
• Hög alkoholkonsumtion
• Nedstämdhet och psykosocial stress
AKUT-testet 
• Vid minsta misstanke om stroke – ring 112!
• Ett sätt att kontrollera om en person kan ha drabbats av stroke är att göra det så kallade AKUT-testet (Ansikte Kropp Uttal Tid). Om någon plötsligt börjar bete sig annorlunda och du misstänker stroke ber du personen i fråga utföra följande handlingar:
A – Ansikte. Be personen le. Vid stroke hänger den ena mungipan inte alltid med.
K – Kroppsdel. Be personen hålla armarna rakt upp. Vid stroke faller ofta ena armen ned.
U – Uttal. Be personen säga en enkel mening av typen ”det är vackert väder i dag”. Vid stroke är uttalet ofta sluddrigt.
T – Tid. Varje sekund räknas för att rädda liv.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Related posts