Den statliga barn- och ungdomsvården reformeras

Det behövs en förändring för att bättre kunna möta barn och ungas vårdbehov.
Camilla Waltersson Grönwall,
Camilla Waltersson Grönwall, socialtjänstminister. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Regeringen tillsätter en utredning för att se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation. Det behövs en förändring för att bättre kunna möta barn och ungas vårdbehov i den samhällsutveckling som sker.

– Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Den statliga barn- och ungdomsvården ska vara utformad så att den kan ge den vård, trygghet, säkerhet, omvårdnad och utbildning som krävs för att uppnå det. Situationen för barn och unga som är i samhällets vård ska alltid leda till det bättre, aldrig till det sämre, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Den statliga barn- och ungdomsvården har inte hängt med i samhällsutvecklingen. Den allvarliga brottsligheten har krupit neråt i åldrarna och fler barn och unga inom samhällsvården har kopplingar till kriminella nätverk. Vårdbehoven hos barn och unga har också ökat kraftigt. Barn och unga som är placerade på särskilda ungdomshem utsätter många gånger sin fysiska eller psykiska hälsa för påtagliga risker genom t.ex. missbruk, svårt självskadande beteende eller genom att vistas i miljöer där organiserad brottslighet förekommer.

– Genom inrättande av ungdomsfängelser kommer unga som begår brott att framgent kunna dömas till fängelse i kriminalvårdens regi. Detta ger en värdefull möjlighet för oss att i högre grad förtydliga den statliga barn- och ungdomsvårdens fokus på det vårdande uppdraget, säger Linda Lindberg, gruppledare (SD).

Den framtida statliga barn- och ungdomsvården ska ha en hög kvalitet med en rättssäker och kunskaps­baserad vård. Den ska också vara trygg och säker för alla som vistas där, såväl för de barn och unga som samhället tagit på sig ett särskilt ansvar för, som för personalen. Styrning av verksamheten behöver få ett bättre genomslag för att uppnå dessa mål, varpå alla delar i organisationen och styrningen bör ses över. Nuvarande brister inom verksamheten ska kartläggas, beskrivas och analyseras.

– Det är fel att unga flickor med självskadebeteende har kunnat placeras tillsammans med unga missbrukare och tungt kriminella. SiS har inte haft de rätta förutsättningarna för uppdraget. Nu tillsätter vi en utredning som kan reformera den statliga ungdomsvården i grunden, och som stärker vården och tryggheten för några av samhällets mest utsatta barn och ungdomar, säger Christian Carlsson (KD), ordförande för socialutskottet.

Till särskild utredare har chefsåklagare Lise Tamm utsetts. Ett viktigt uppdrag för utredaren är att föreslå åtgärder som säkerställer att det inte förekommer våld, kränkningar och sexuella övergrepp inom den statliga barn- och ungdomsvården eller att tvångsåtgärder vidtas utan stöd i lag, inklusive en tillsynsfunktion. Utredaren ska också se över vård- och boendemiljön, hur en ändamålsenlig differentiering kan uppnås och om den statliga barn- och ungdomsvårdens del i vårdkedjan kan stärkas.

Utredningen ska redovisas den 25 april 2025.

Related posts