Demensteam ger tryggare äldre

Försök med särskilda demensteam i hemtjänsten ska permanentas. Arbetssättet har visat goda resultat i form av förbättrad kontinuitet och ökad trygghet hos de äldre och deras närstående.
Demensteamens arbete skiljer sig från den vanliga hemtjänsten

Försök med särskilda demensteam i hemtjänsten ska permanentas. Arbetssättet har visat goda resultat i form av förbättrad kontinuitet och ökad trygghet hos de äldre och deras närstående.

Försöket med demensteam inom hemtjänsten inleddes förra året av det Norrtäljebaserade vårdbolaget TioHundra, och blir i april en permanent del av deras omsorgsverksamhet.

Teamen består av undersköterskor och vårdbiträden, som besöker samma kunder och utför samtliga omvårdnadsinsatser hemma hos kunden. När kunden alltid får träffa samma personal blir tillvaron lugnare och tryggare i hemmet, vilket är särskilt viktigt vid demenssjukdom.

– Med demensteamen kan vi arbeta personcentrerat och sätta personen och inte demenssjukdomen i fokus. Vi arbetar på ett strukturerat sätt med bemötandeplaner och använder av oss av det nationella kvalitetsregistret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD. Det ger resultat direkt, det vittnar inte minst de närstående om, säger Gunilla Nordström, enhetschef för demensteamen.

Demensteamens arbete skiljer sig från den vanliga hemtjänsten, som ofta gör korta besök i hemmet när på förhand bestämda insatser utförs.

– Vi kan vara en sammanhängande tid hos kunderna, vilket minskar stressen. Vi ser också att arbetssättet blir en avlastning för de närstående. Tidigare har de bara kunnat vila när deras sjuka maka eller make varit på korttidsboende, men dessa tillfälliga vistelser passar tyvärr inte alls för en person med demenssjukdom som lätt blir orolig.

– Demensteamen gör det möjligt för personer med demenssjukdom att bo kvar hemma längre, med bibehållen livskvalitet för både dem själva och deras närstående, säger Gunilla Nordström.

Teamen besöker i dag 17 kunder. Efterfrågan är stor, men Gunilla Nordström är mån om att inte expandera för snabbt.

– Teamet måste byggas upp i lugn takt och genom en noggrann bemanningsprocess. Målet är att växa successivt. Både vi och kommunens biståndshandläggare, som vi har ett nära och välfungerande samarbete med, ser ett mycket stort behov, säger Gunilla Nordström.

För att kunna få hjälp av demensteamet behövs först och främst ett biståndsbeslut om hemtjänst. Dessutom krävs en diagnos, som kan ställas av läkare på vårdcentralen eller en minnesmottagning.

Related posts