Uncategorized

Debatt: Det är en skam att psykiskt sjuka får sämre vård

Psykiskt sjuka måste få lika bra vård som andra. Foto: Getty Images

Christer Olsson är leg. Psykolog och författare, bland annat till boken: “Mörkret gav vika”. Här återger han sina egna erfarenheter av vårdens bemötande i en debattartikel.

Christer Olsson är leg. Psykolog och författare, bland annat till boken: “Mörkret gav vika”. Här återger han sina egna erfarenheter av vårdens bemötande i en debattartikel.


DEBATT: Att psykiskt sjuka får sämre vård än andra, när de drabbas av fysisk sjukdom är en skam.

Under en lång period av mitt liv, fick jag leva med svår depression och djup ångest.

Karin Boye skriver: ”Men nätter av sömnlös vånda är också något värda

                                    Och den som har känt vad ångest är

                                    Vet mer än många lärda.”

För egen del kan jag vittna om, att inget jag hittills gjort i livet har krävt mer av mig, än varje minut jag orkade leva, när jag var som mest plågad.

När jag var inlagd på psykiatrisk klinik på Näl-sjukhuset i Trollhättan och hemma på permission, drabbades jag mycket plötsligt, av kraftig yrsel och började andas stötvis och flämtande. Efter kontakt med den avdelning, som jag var inlagd på, rekommenderade de inte ens ambulans. Med hjälp av familjen, tog jag mig tillbaka till sjukhuset.

En läkare undersökte mig utan kommentar.

I min journal skrev denne läkare bland annat: ”Mycket plötslig debut av kraftig yrsel och andfåddhet. Sökte och hade då ett väldigt lågt blodtryck. Togs en del blodprover. Man hittade ingenting utan bedömde det hela som möjlig utsättningssymtom av mediciner.”

Yrseln och andfåddheten försvann, men jag fick under veckan som följde mer och mer ont i höger underben. När jag vid ett par tillfällen påtalade detta för sjukhuspersonalen får jag svaret: ”Du har kramp. Ta stöd med ryggen mot en vägg och sträck ut benet”.

Nästa gång, som jag är hemma på permission åker min hustru och jag in till Uddevalla sjukhus och träffar en specialist. Han säger direkt, när han ser mitt högerben: ”Du har fått blodproppar”.

I min journal går att läsa röntgen visar att ”patienten har en utbredd djup ventrombos på höger underben. Dessutom bilateral lungemboli.”

Jag tillhörde den patientkategori, som dåvarande generaldirektören vid Socialstyrelsen, Lars-Erik Holm, slår larm om sommaren 2010, när han skrev i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Psykiskt sjuka får sämre vård än andra då de drabbas av fysisk sjukdom”.

Nu har jag varit psykiskt frisk under flera år.

Jag promenerar 6-7 kilometer nästan varje dag. Märker för ett tag sedan, att jag helt tappar ork i uppförsbackar.

Då tar jag kontakt med vården och åkte till akuten på Näl.

Där fick jag ett fantastiskt omhändertagande.

Undersökande läkare hittade en blodpropp i ljumsktrakten av mitt högerben och säger: ”Vi måste röntga dina lungor.”

Ett par timmar senare genomfördes skiktröntgen, som visade på blodproppar också i mina lungor.

Jag övervakades en natt och fick sedan åka hem med adekvat behandlingsupplägg.

Hanteras psykiskt sjuka fortfarande, när de drabbas av kroppslig sjukdom, vanligtvis undermåligt? Ja, dessvärre har ingen förändring ägt rum.

I Läkartidningen 2018 skriver Jarl Torgersson, docent, överläkare och Lise-Lotte Risö, specialist i psykiatri: ”Patienter med allvarlig psykisk sjukdom är en i somatiskt hänseende vanlottad grupp i svensk sjukvård.”

Psykiskt sjuka måste få lika bra vård som andra!

 
Christer Olsson
Leg. Psykolog och författare bland annat till boken: “Mörkret gav vika”.