Nyheter

De fick priset Årets Trygghetsskapare

Cecilia Ljung

Under konferensen Trygg och Säker i Malmö utsågs vinnaren Årets Trygghetsskapare. 

Cecilia Ljung, folkhälsochef Karlskoga/Degerfors kommuner och Kenneth Sundqvist, lokal polis tilldelades priset Årets Trygghetsskapare i samband med konferensen Trygg och Säker. 

– Vi är oerhört glada och stolta, i båda kommunerna. Detta kommer att generera mycket av inspiration och energi, sade en tagen Cecilia Ljung, på plats i Malmö för att ta emot pris.

Under konferensen Trygg och Säker i Malmö utsågs Cecilia Ljung, folkhälsochef Karlskoga/Degerfors kommuner och Kenneth Sundqvist, lokal polis till Årets Trygghetsskapare.

Motiveringen lyder: ”Genom vinnarens insats har arbetet med ett långsiktigt trygghetsarbete prioriterats. Arbetet med vidareutbildning genom konferenser och dialogmöten har genererat ett samarbete med universitet för att ytterligare höja kunskapsnivån och förståelsen hos förtroendevalda och medarbetare i kommunerna. Det finns inga genvägar till en ökad trygghet men vinnarna har visat att de är beredda att göra jobbet.”

Det var vid bankettens slut som Trygg & Säkers moderator Anneli Egestam tillsammans med Urban Nilsson, Hexanova/Offentliga Affärer med flera äntrade scenen för prisutdelning. Förra årets vinnare Norrtälje kommun var företrädd av Marita Bertilsson som menade att priset varit till stor fördel.

Samsyn och samarbete
Projektet i Degerfors och Karlskoga handlar om att via det lokala Brottsförebyggande Rådet skapa förutsättningar för samsyn och samarbete för ökad trygghet på ett strategiskt, systematiskt och långsiktigt sätt. Detta har tydliggjorts i kommunernas samverkansöverenskommelser och medborgarlöften. Projektperioden har rundats av med en konferens för att stärka det lokala brottsförebyggande arbetet genom att stärka användarkompetensen och förståelsen kring varför människor begår brottshandlingar, men även lyfta situationell handlingsteori.

Bred uppslutning
Målgrupper var politiker, ledning och verksamhet i Karlskoga och Degerfors kommuner med bolagen, Polisområde Örebro, Region Örebro län, och representanter i Lokala brottsförebyggande rådet i Örebro län. Huvudtalare var forskare Per-Olof H Wikström, Cambridge universitet och Utredare BRÅ – Linda Lindblom. Inledningsanförande gjordes av landshövding Maria Larsson, regionpolismästare Dan Persson och Kommunalrådet i Karlskoga kommun, Ingalill Andersson.