Nyheter

De får pris för bästa examensarbete

Studenterna Anna Salmijärvi

Högskolan Väst har delat ut pris till årets bästa socialpedagogiska examensarbete och årets examensarbete i socialt arbete.

Högskolan Väst har delat ut pris till årets bästa socialpedagogiska examensarbete och årets examensarbete i socialt arbete. Studenterna får fina lovord av juryn.

Pris för årets socialpedagogiska uppsats 2021 går till Mimmi Ekdahl och Gry Holgersson med uppsatsen ”Ju tidigare insatser sätts in desto bättre blir det för eleven – En kvalitativ studie kring skolkuratorers arbete med elever med hög frånvaro”.

– Det känns verkligen fantastiskt kul! Det är inte många gånger i livet man kan säga att man verkligen är stolt över sig själv, men detta är en av de gångerna. Det var roligt att få grotta ner sig i ett ämne man verkligen brinner för och att få insikter om hur socialpedagogiskt arbete fungerar i praktiken, kommenterar Mimmi och Gry.

Motivering: ”Författarna behandlar på ett väl genomarbetat och insiktsfullt sätt angelägna frågeställningar om skolkuratorers arbete med hög elevfrånvaro. Ett särskilt intresse ägnas åt de relationsskapande och delaktighetsfrämjande aspekterna av det skolsociala arbetet, där socialpedagogisk kunskap och handlingsberedskap tillskrivs stor betydelse för olika former av samverkan och ett mer flexibelt yrkesutövande. Uppsatsen är välskriven i samtliga delar och visar på goda insikter i ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.”

Årets vinnare inom socialt arbete

Pris till årets uppsats i socialt arbete 2021 går till Anna Salmijärvi och Åsa Ifver med uppsatsen ”Lev livet med att lära så lär du dig leva  Biståndshandläggares erfarenheter av att tillförsäkra klienters delaktighet under coronapandemin”.

Motivering: ”Med utgångspunkt från relevanta teorier och analys lyfter uppsatsen på ett träffsäkert sätt fram och behandlar hur biståndshandläggare hanterar äldre klienters delaktighet under tider då fysiska möten bör undvikas. Uppsatsens teoretiska begrepp, delaktighet och handlingsutrymme, används förtjänstfullt för att analysera hur biståndshandläggare har fått förändra sitt tankesätt och förhållningssätt för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter under coronapandemin.”

– Det känns otroligt roligt men också skönt att man kan blicka tillbaka på den tiden i ens liv och känna sig stolt. Det var en förmån att få lära sig mer om ett område som man känner intresse kring och därav utveckla sig själv i ens framtida yrkesroll, säger Anna och Åsa.

Juryn har bestått av professor Johan Berlin, professor Martin Molin och professor Anette Bolin.

Prisutdelningen genomfördes strax före jul med utdelning av diplom och blommor och gemensam fika med tårta. Vinnarna gavs möjlighet att berätta kort om innehållet i sina arbeten.