Nyheter

De får högsta betyg i Kvalitetsindex

Kvalitetsindex
Sven Pettersson och Linda Helmersson, familjehemskonsulenter, och Johan Pyrell verksamhetschef, Stiftelsen Smålandsgårdar. Foto: Privat

Stiftelsen Smålandsgårdar hamnar i topp när SSIL – För vård och omsorg listar de verksamheter som är fem i topp i Kvalitetsindex i oktober 2023. På delad andraplats kommer Avstampet och Omsorg Skydd Säkerhet.

När SSIL genomför Kvalitetsindex i oktober 2023 får Stiftelsen Smålandsgårdar familjehem högst betyg, tätt följt av Avstampet behandlingshem och Omsorg Skydd Säkerhet på delad andraplats. Delad trea blir Katrineberg Omsorg HVB och Aleforsstiftelsen.

– Roligt att se när verksamheter får så fina resultat på frågorna vi ställer till handläggarna som placerar genom tjänsten Kvalitetsindex. Vi på SSIL vill gärna hjälpa handläggare att kunna göra säkra placeringar genom att följa upp och jämföra upplevd kvalitet inom en rad aspekter för respektive verksamhet. På detta sätt kan vi tillsammans säkra kvalitativa placeringar, säger Elin Hagman Hansson, försäljningschef på SSIL – För vård och omsorg.

– Vi i Smålandsgårdar tycker att det känns riktigt kul att vi lyckats hamna på första plats i SSIL:s kvalitetsmätning. Det viktigaste för Smålandsgårdar är att vi har den placerade i fokus och att vi har engagerade och bra familjehem. I Smålandsgårdar känner vi att det är just det lilla sammanhanget som är bra för den placerade, att vi inte är så många människor runt den placerade och att de känner sig delaktiga, säger Johan Pyrell verksamhetschef.

Smålandsgårdar är noga med att utreda sina familjehem och att det blir rätt matchning mot rätt familj. Familjehemskonsulenterna har tät kontakt med familjerna och uppdragsgivarna i varje ärende. I samband med vuxenplaceringar har även familjehemskonsulenten tät kontakt med den placerade.

Är inte vinstdrivande

Smålandsgårdar är inte vinstdrivande, vilket innebär att överskottet går tillbaka till verksamheten som genererar i mycket fortbildningar och grupphandledningar för de engagerade familjehemmen.

Smålandsgårdar har funnits sedan 1979 och har genom åren mer och mer konstaterat att konsulentstödd familjehemsvård är en bra vårdform för barn och unga men även för vuxna.

Smålandsgårdar är medlemmar i RFF (Riksförbundet för förstärkt familjehem) som varit en viktig aktör i samband med att konsulentstödd familjehemsvård blev tillståndspliktigt.

– För att få vara medlem i RFF måste man leva upp till certifieringskrav, vilket är en viktig kvalitetsstämpel. Jag är mycket stolt över vår kunniga och engagerade personal samt de helt fantastiska familjehemmen som är grunden i Smålandsgårdars verksamhet, säger Johan Pyrell.  

Kvalitetsindex är ett värdefullt verktyg för verksamheternas kvalitetsarbete. SSIL genomför löpande uppföljningar av pågående och nyligen avslutade placeringar inom HVB, familjehem, LSS, skyddat boende och särskilt boende.

Inom ramen för uppföljningen bedöms bland annat mottagande av klienten, arbete kring behandlingsplan, omvårdnadsinsatser, motivation av klienten till samverkan, fritidsaktiviteter, arbete med anhöriga, uppföljning/rapportering och utslussning.

Fem i topp Kvalitetsindex

1. Stiftelsen Smålandsgårdar

2. Avstampet (delad plats)

2. Omsorg Skydd Säkerhet (delad plats)

3. Katrineberg Omsorg (delad plats)

3. Aleforsstiftelsen (delad plats)

Kvalitetsindex är en kvalitetsmätning för LSS, familjehem, HVB, skyddat boende och särskilt boende som SSIL uppdaterar löpande genom samtal med respektive handläggare. Mer om Kvalitetsindex kan du läsa om på www.ssil.se