Uncategorized

De antog LSS-utmaning med initiativ från Funktionshinderbanan

Mer än hälften av landets kommuner har brist på LSS-bostäder enligt Boverket.

Totalt 36 politiker i 17 kommuner kommer att praktisera på LSS-boenden.

Totalt 36 politiker i 17 kommuner kommer att praktisera på LSS-boenden. Detta efter LSS-utmaningen från Funktionshinderbanan.

Under våren har initiativet Funktionshinderbanan utmanat landets LSS-ansvariga kommunpolitiker att göra en veckas praktik på ett LSS-boende. Idén till praktik-utmaningen föddes under förra årets Funktionshinderbana då initiativtagaren Robin Berkhuizen cyklade 80 mil för fler och bättre LSS-bostäder. Många av de personer som Robin intervjuade längst vägen vittnade om dålig kunskap om LSS ute i kommunerna.

Det huvudsakliga målet med utmaningen har varit att få LSS-ansvariga kommunpolitiker att bättre förstå de personer med funktionsnedsättningar som bor på LSS-bostäder. Men också sätta fokus på frågan om kvaliteten på LSS-boenden då mer än hälften av landets kommuner har brist på LSS-bostäder enligt Boverket.

– Många politiker har tyckt det varit helt självklart att delta! Jag tycker det är helt rimligt att politiker avsätter tid för att bättre förstå de människor man tar beslut om. Vi hoppas att ännu fler ansluter sig till utmaningen innan vi ger oss iväg och cyklar i september, säger Robin Berkhuizen.

Om kommunerna
Följande kommuner har antagit utmaningen: Gävle, Malmö, Hudiksvall, Örebro, Västerås, Boden, Växjö, Trollhättan, Söderhamn, Norrköping, Bollebygd, Berg, Eslöv, Järfälla, Mora, Kristianstad, Halmstad. I några kommuner har politikerna valt att dela på praktiken och göra 3 dagar var medan vissa kommuner har skickar ännu fler politiker. 36 politiker i 17 kommuner har antagit utmaningen. Flertalet har avslutat sin praktik redan.