Dataspelberoende kan kopplas till ångest och depression

Ungdomar som lider av dataspelsberoende har ofta problem med ångest och depression. Det visar en ny studie från Universitetet i Georgia, USA.
Studie avslöjar koppling mellan dataspelberoende

Ungdomar som lider av dataspelsberoende har ofta problem med ångest och depression. Det visar en ny studie från Universitetet i Georgia, USA.

Ungdomar som lider av dataspelsberoende har ofta problem med ångest och depression. Det visar en ny studie från Universitetet i Georgia, USA. Även sociala medier har ett samband med dataspelsberoende enligt forskarna.

Forskarna i den nya studien fann att ungdomar som använde sociala medier ofta och hade många vänner online var mer benägna att lida av dataspelberoende. Detta kan bero på att sociala medier ger ungdomarna en känsla av gemenskap och tillhörighet, vilket kan göra det svårt att sluta spela.

Studien visar också att det finns ett samband mellan dataspelberoende och känslor som ångest och depression. Detta kan bero på att spelandet kan fungera som en flykt från verkligheten och känslomässiga problem, men det kan också leda till ökade känslomässiga problem i det långa loppet.

Forskarna hoppas att studien ska leda till ökad medvetenhet om problemet med spelberoende och dess koppling till känslor och sociala medier. De tror också att det kan hjälpa till att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder för ungdomar som lider av spelberoende.

– Den nya studien ger oss en inblick i hur sociala medier och dataspelberoende är relaterade och det är viktigt att fortsätta att undersöka detta för att förstå hur man kan hjälpa ungdomar som lider av detta problem. Samtidigt bör föräldrar och andra vuxna vara medvetna om tecknen på dataspelberoende och ta det på allvar, kommenterar David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping i ett pressmeddelande. 

Studien från Universitetet i Georgia har publicerats i tidskriften Computers in Human Behavior.

Related posts