Därför lämnar hon inte mannen som slår

 
Därför lämnar hon inte mannen som slårEn stor orsak till att kvinnan inte lämnar är att hon är orolig för vad som ska hända med barnen. Foto: Getty Images Fem döda kvinnor på tre veckor. Mäns våld mot kvinnor har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden och hos landets kvinnojourer har samtalen ökat i spåren av corona-pandemin. Roks tog upp detta viktiga ämne under Mänskliga Rättighetsdagarna den 21 april.

Den vanligaste frågan som en våldsutsatt kvinna får är varför hon inte har lämnat mannen tidigare. Varför gick du inte efter första slaget? Kunskapen om mäns våld mot kvinnor behöver öka, för det är många faktorer som gör att kvinnan inte lämnar sin våldsamme man.

– Många kvinnor har svårt att se att de är utsatta. De har blivit utsatta för psykisk kontroll under lång tid och det har kommit smygande så att kvinnan till slut är helt nedbruten. Hon har blivit fråntagen sina tankar och bestämmandet över sitt liv, säger en av jourkvinnorna i en film som Roks visade under Mänskliga Rättighetsdagarna.

Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige utförde 15 542 stödinsatser år 2019 och 2 259 kvinnor sökte sig till organisationen 2019. Ännu har ingen ökning skett i hjälpinsatser, men samtalen har ökat.

– Vi har sett en ökning i stödsamtal och stödchat efter corona. Vi har inte bara skyddat boende, som kanske många tror, utan kan hjälpa till med myndighetskontakter, stödsamtal med advokat, kläder och aktiviteter för barnen bland annat. Vi strävar också efter att sprida kunskap i samhället, säger Elin Hedén.

Umgängesrätt med barnen

Ett av de största hindren och risken som hon ser det är att pappan ska ha umgängesrätt med barnen.

– Det är inte lämpligt under tiden kvinnan och barnen är i behov av skydd.

Våldet som sker inom hemmets väggar är svårt för samhället att se. Roks jourkvinnor får genomgå en utbildning för att kunna sätta sig in i kvinnans situation så att de kan hjälpa henne att komma bort från våldet.

Tidiga varningssignaler

Det finns ofta tidiga varningssignaler, som att mannen blir väldigt svartsjuk, blir alltmer kontrollerande och missnöjd, har en förlegad kvinnosyn, anmärker på ditt utseende och beteende, läser dina sms och slår sönder saker i hemmet.

Att bli rädd för mannen man älskar och ständigt pejla in hans sinnesstämning och rätta sig efter den är psykisk misshandel. Många kvinnor som ännu inte har blivit utsatta för fysisk misshandel förstår kanske inte att de redan är utsatta i det här läget. De älskar honom och oftast är allt så bra. De försvarar hans beteende och tar själva på sig skulden när han blir arg.

Att bli tvingad till sex är ett allvarligt brott. Det är vanligt att mannen går över en gräns efter en annan, att våldet kommer smygande och blir allt grövre.

En stor orsak till att kvinnan inte lämnar är att hon är orolig för vad som ska hända med barnen. En kvinnojour kan hjälpa till med stöd och råd. Efter separationen kan situationen bli värre. Ofta använder mannen barnen som ett sätt att fortsätta sin kontroll över kvinnan. Därför ar det viktigt att kvinnan kan få stöd att ta det här steget att få hjälp och att polisanmäla våldet.