Nyheter

Dags för Internationella Alzheimerdagen

Den 21 september är det dags igen för Internationella Alzheimerdagen.

Den 21 september hålls en temadag för att uppmärksamma demensproblematiken.

Den 21 september hålls en temadag för att uppmärksamma demensproblematiken. Alzheimerfonden bjuder in till ett seminarium på Karolinska Institutet i Solna.

På Internationella Alzheimerdagen uppmärksammas demensproblematiken över hela världen. Siffror från Alzheimer’s Disease International visar att det nu är nästan 47 miljoner människor som har en demenssjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Antalet drabbade väntas öka med nästan 300 procent till år 2050. Var 3:e sekund insjuknar någon, bara i år betyder det 10 miljoner nyinsjuknade.

Den 21 september arrangerar Alzheimerfonden ett halvdagsseminarium i Aula Medica på Karolinska Institutet i Solna. 

Bland annat delar Emilia Halldén med sig av sina personliga erfarenheter om hur det är att växa upp med en förälder som har Alzheimers sjukdom. Alina Solomon, docent i neuroepidemiologi, Karolinska Institutet, talar om hur man kan förebygga demens. De senaste rönen om livsstilsfaktorer.

I programmet hittar vi också Oskar Hansson, professor, Lunds universitet och överläkare, Skånes universitetssjukhus. Ett forskningspris delas också ut under dagen.