Funktionsvariation

Dags för den Internationella funktionsrättsdagen

Funktionsrätt Göteborg bjuder på ett späckat program i Nordstan.

Den 3 december är det den Internationella funktionsrättsdagen, instiftad av FN 1992. Över hela världen uppmärksammas mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Göteborg samlas en bred funktionsrättsrörelse för en heldag i Nordstan.

Den 3 december är det den Internationella funktionsrättsdagen, instiftad av FN 1992. Över hela världen uppmärksammas mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Göteborg samlas en bred funktionsrättsrörelse för en heldag i Nordstan.

Med ett mångfacetterat program i Nordstan, Göteborg, uppmärksammas mänskliga rättigheter, jämlika livsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

– I år vill vi ta plats mitt i det offentliga livet, göra våra frågor synliga för en bred allmänhet. Vi vill försöka nå ut utanför den ganska begränsade krets av människor som vanligtvis är engagerade i våra rättighetsfrågor. Vi tror att Nordstan mitt i julruschen kan vara helt rätt plats för detta och välkomnar alla att ta del av vårt arrangemang, säger Marianne Fagberg, ordförande för Funktionsrätt Göteborg.

Besökare kan göra olika prova-på-aktiviteter, lyssna på föreläsningar, ta del av dans, teater och musik och mycket mer. Under eftermiddagen kommer ett samtal om funktionshinderpolitik att genomföras med flera av stadens kommunalråd. Funktionsrättsrörelsen genomför också en manifestation för mänskliga rättigheter, jämlika livsvillkor och full delaktighet i samhället. Dagen avslutas med en röjig spelning av Räfven.

I Stockholm hålls ett seminarium på Sveriges Riksdag om Funktionsrättskonventionen. 

Det har gått drygt 10 år sedan konventionen började gälla i Sverige. I år lämnar Sverige sin andra rapport till FN om hur arbetet går med att genomföra rättigheterna. Parallellt har civilsamhället genomfört en egen granskning under hela året. Under seminariet lanseras Funktionsrätt Sveriges och civilsamhällets rapport.
Riksdagsledamöter från olika partier och utskott medverkar i ett panelsamtal med fokus på framtidens utmaningar och möjligheter för att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Sverige.