Äldreomsorg

Dags att utse årets bästa chef i vård och omsorg

Juryn består av Lena Törnfeldt

LiVO presenterar 15 nominerade till Guldkransen, priset för årets bästa chef inom vård och omsorg. Nu startar juryns arbete att utse vinnaren som presenteras den 21 oktober.

LiVO presenterar 15 nominerade till Guldkransen, priset för årets bästa chef inom vård och omsorg. Nu startar juryns arbete att utse vinnaren som presenteras den 21 oktober.


Bland de nominerade 15 finns 9 chefer i hälso- och sjukvård, 4 chefer i äldreomsorgen, en inom assistans och en i tandvården.

– Gemensamt för alla är att man får gåshud när man läser nomineringarna, säger Yvonne Rundgren, projektledare för Guldkransen och styrelseledamot i LiVO, en branschförening inom fackförbundet Ledarna som står bakom priset.

Juryn består av Cissi Elwin, chefredaktör på tidningen Chef, Örjan Björklund, redaktionschef Dagens Samhälle, Lotta Dellve, forskare och professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Karin Francke, ledarutvecklare, Lena Törnfeldt, vinnare Guldkransen 2020, verksamhetschef, region Östergötland. 

– Med utmärkelsen vill vi synliggöra vad ett gott ledarskap betyder för alla: medarbetare, patienter/brukare och arbetsgivare, säger Yvonne Rundgren, styrelseledamot i LiVO och projektledare för Guldkransen.
 
Priset delas ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för brukare och medarbetare.  

I hälso- och sjukvården är de nominerade:

Jeanette Günther, verksamhetschef för fem vårdcentraler, Region Örebro län

Lena Eriksson, verksamhetschef Kry och Helsa primärvård Sverige AB i Stockholm 

Malin Tegerup, bitr verksamhetschef anestesikliniken på Nyköpings lasarett, Region Sörmland

Pernilla Bjering och Simon Magnusson, avdelningschefer på ortopediska kliniken i Region Örebro län (nominerade för sitt delade ledarskap)

Susanne Almers, verksamhetschef för rehabiliteringscentrum, Region Jönköpings län 

Towa Johansson Marknell, verksamhetschef för laboratoriemedicin, Region Gävleborg

Viktoria Edefur, verksamhetschef för hjälpmedelsverksamheter, Region Stockholm

Malin Petzäll, enhetschef kommunal hälso- och sjukvård, Munkedals kommun

Seila Mujic, rehabchef i Växjö kommun 

 

I äldreomsorgen är de nominerade:

Andriette Näslund, områdeschef vård- och omsorgsboende samt HSL-organisationen, Osby kommun

Johanna Derehall, områdeschef äldreomsorgen i Flens kommun

Linda Larsson, enhetschef på äldreboende i Sundsvalls kommun

Sara Lövgren, biträdande avdelningschef för äldreomsorg i Simrishamns kommun

 

Inom assistans är den nominerade:

Anna Sjöholm Hultblad, kvalitetschef på Humana Assistans AB i Örebro

I tandvården är den nominerade:

Noomi Näsström, områdeschef Allmäntandvård på Folktandvården Stockholm

Vinnaren av Guldkransen ska väl uppfylla tre perspektiv i sitt ledarskap:

Kundperspektivet – patienter, brukare och kunder är nöjda med den verksamhet som bedrivs, deras behov tillgodoses på ett bra sätt och de kan rekommendera verksamheten till andra.

Medarbetarperspektivet – medarbetarna känner sig sedda och lyssnade på, de känner arbetsglädje på sin arbetsplats. 

Verksamhetsperspektivet – arbetar mot fastställda mål och driver verksamheten så att produktivitet, effektivitet och kvalitet utvecklas.

Tidigare vinnare:

Lena Törnfeldt, verksamhetschef, region Östergötland, Guldkransen 2020. 

Jessica Rönnerfors, verksamhetschef PositivumGruppen, Göteborg, Guldkransen 2019. 
Andreas Dahlqvist, enhetschef Tiohundra, Stockholm, Guldkransen 2018 
Ida Zetterqvist-Hoel, enhetschef Rättspsykiatrin i Trelleborg, Guldkransen 2017