Uncategorized

Dagens klienter har sina stalkers i fickan

Säkerhetsexpert Jonas Ahl ser bristande kunskap inom teknik- och personsäkerhet som riskfaktor vid ärenden som involverar skyddade boendelösningar. Han utbildar hanterare, polis och socialtjänst för att bredda kompetensen.

Jonas Ahl, säkerhetschef på TryggtBoende i Sverige AB

De flesta av oss känner tacksamhet gentemot den teknik som finns tillgänglig i dagens samhälle. Allt blir enklare. Vi får chipspåsarna till dörren med ett knapptryck och betalar hyrfilmen med QR-kod på smart-tv: n. Vi frågar inte hur det fungerar eller vad som händer med vår integritet, vem bryr sig – låt fredagsmyset börja. Men för de som jobbar med skyddsplaceringar har att göra- listan precis vuxit med meterlängder.

Jonas Ahl har dedikerat nästan 7 år av sitt liv åt skyddsplaceringar och har 10 års erfarenhet av arbete med förövare inom olika säkerhetsområden på kriminalvården. Han är idag diplomerad säkerhetschef med fokus på person- och tekniksäkerhet på TryggtBoende i Sverige AB.

− Vi jobbar med att skydda våldsbrottsoffer på djupet. Fokus är inte på larm och övervakningskameror utan mer på det gedigna förarbete som krävs för att slippa använda de i samma utsträckning, säger Jonas.

En stor del av hans arbete handlar om att göra risk- och sårbarhetsanalyser med klienten och dennes familj i centrum. Mycket av grundarbetet kan börja med att gå igenom vad klienten har i fickan.

− Det handlar inte bara om mobiltelefonen även om den tekniskt sett är en digital fotboja. Jag brukar skämta med mina kursdeltagare och be de ta fram alla kort ur sina plånböcker. Sedan ber jag de räkna. Ofta har man minst 5–6 stycken, allt från körkort till bankkort och ICA-kortet. Sedan brukar jag berätta att om man tredubblar antalet kort får man ofta en rimlig siffra på hur många sätt en stalker kan hitta dig online. Så sammanflätade är vi med tekniken idag.

Jonas utbildar polis och socialtjänst samt utförare i riskhantering och säkerhet bland annat genom att gå igenom vad som kallas ”de fyra säkerhetselementen”. De lär ut hur man kan säkra klienten ifrån att bli röjd. Kurserna är uppskattade men Jonas oroar sig över hur få som är utbildade eller har adekvat erfarenhet inom något så grundläggande för dagens skyddsuppdrag.

− Det råder ett stort mörkertal över antalet personer och familjer som blir röjda varje år. Branschen saknar statistik där staten tar ansvar för sammanställningen. Men anledningarna till att klienterna röjs handlar allt som oftast om okunskap kring hur teknik och spårning faktiskt fungerar, säger Jonas. Den obehagliga sanningen är att det inte bara är teknik som röjer. Banker, skolor, idrottsföreningar, instanser inom offentlig sektor, kommun och landsting röjer personer med skyddade personuppgifter, fortsätter han.

Genom ett brett antal fokusområden och flexibla upplägg hoppas Jonas att allt fler inom skyddade boenden och socialtjänst skall investera i kompetensutveckling inom tekniksäkerhet när man arbetar med skyddsplaceringar. Han tror att utbildning och större förståelse för hur det egentligen fungerar är viktigt inte bara för att lära sig mer om säkerhet men även för att bättre kunna stärka klienter till att aldrig röja sig själva. Det handlar om att ge de en grundtrygghet och då måste man ha kunskapen.

Jonas är ändå hoppfull för framtiden.

− Fler och fler får upp ögonen för vikten av att bredda sin kunskap inom tekniksäkerheten. Tyvärr kommer den insikten ofta ifrån situationer där klienter blivit röjda på grund av just bristande kunskap. Men det behöver ju börja där för att tas på allvar, säger Jonas. Det är så förändringsarbete ser ut. Vi börjar öppna ögonen för vikten av ett ordentligt förarbete och ju mer vi lär oss desto snabbare hinner vi i kapp den teknik vi lever med idag, avslutar han.

Om TryggtBoende i Sverige AB
TryggtBoende i Sverige specialiserar sig på skydd och säkerhet vid skyddsplaceringar. Med säkerhetschef och utbildad personal såväl inom skyddet som de sociala områdena erbjuds skräddarsydda upplägg efter klienternas unika behov. De utbildar polis, socialtjänst och utförare i säkra och långsiktigt hållbara placeringar av våldsbrottsoffer inom områden våld i nära, heder, vittnen och avhoppare.

www.tryggtboende.nu
Karolina Frostare 5 Feb 2022