Forskning

Cytokiner får oss att må sämre

Foto:Getty Images

Nikolaos Venizelos forskare vid Örebro Universitet, forskar om mekanismer bakom neropsykiatriska sjukdomar och syndrom som ADHD, autism, schizofreni och bipolära sjukdomar. Tillsammans med två kollegor, Jessica Johansson och Ravi Vumma kan de nu visa att en grupp ämnen som kallas  proinflammatoriska cytokiner indirekt kan minska produktionen av dopamin.

– Psykiatrin kan ha stor användning av det här forskningsresultatet, säger Nikolaos Venizelos.
Dopamin är nödvändigt för att hjärnan ska fungera och reglera motivation, koordination, minnet och om vi är glada eller ledsna.

Proinflammatoriska cytokiner produceras av immunförsvaret och utsöndras vid bland annat skada, stress eller inflammation. 
Det aktiverar delar av immunförsvaret, samtidigt som cytokinerna skickar signaler till hjärnan, som gör att man känner sig trött, hängig och febrig.

Det är känt sedan tidigare att proinflammatoriska cytokiner finns i ökad mängd hos människor med psykiska sjukdomar, tillexempel bipolär sjukdom och schizofreni. De här halterna av proinflammatoriska cytokiner är även förhöjda hos personer som är deprimerade.
– Det handlar om en mild men kronisk inflammation som kan orsakas av upprepad eller långvarig psykisk och social stress, men även av olämpliga kostvanor, säger Nikolaos Venizelos.

– Studien kan ha betydelse vid behandling av människor med psykiska sjukdomar. Exempelvis, en läkare som behandlar en patient med schizofreni skulle kunna mäta halterna av proinflammatoriska cytokiner i blodet. Är cytokinhalterna förhöjda skulle man kunna sätta in rätt inflammationsdämpande medicin och – i kombination med traditionell farmakologisk behandling – på det sättet få patienten att må bättre, säger Nikolaos Venizelos som är professor emeritus och docent i biomedicin.

Det han och forskarlaget påvisat är att fyra särskilda sorters proinflammatoriska cytokiner minskade upptaget av tyrosin. Det ämnet som bygger upp dopamin. De kunde påvisa att upptaget av tyrosin nästan halverades när proinflammatoriska cytokiner tillfördes.

Nikolaos Venizelos forskar även på olika cytokiners påverkan på upptaget på tryptofan, ett ämne som bildar serotonin. Resultatet blev liknande de proinflammatoriska cytokinerna minskade upptaget av tryptofan.

Nikolaos Venizelos leder vid Örebro universitet det uppmärksammade projektet där invånarna på den grekiska ön Ikara studeras.
De här öborna blir väldigt gamla, och är friska upp i hög ålder.

– Generellt bär många äldre ofta på lindriga kroniska inflammationer. De behöver inte vara sjuka, men det innebär en ökad risk för att drabbas av sjukdomar som exempelvis diabetes och senil demens. Det är en av sakerna jag vill göra på Ikaria – mäta olika cytokiner i blodet på öborna. Låga cytokinhalter kan tala för att befolkningen är befriad från kroniska inflammationer. det kan i så fall vara en av förklaringarna till att de når så hög ålder och ändå är välmående.

Studien:

Proinflammatory Cytokines and Oxidative Stress Decrease the Transport of Dopamine Precursor Tyrosine in Human Fibroblasts.