Forskning

Centrum för socialt arbete invigs i Uppsala

Invigningen av Cesar äger rum den 17 oktober

Våld, kön och kriminalitet – socialt arbete med förövare och utsatta är temat för ett vetenskapligt symposium som arrangeras i samband med invigningen den 17 oktober. 

Våld, kön och kriminalitet – socialt arbete med förövare och utsatta är temat för ett vetenskapligt symposium som arrangeras i samband med invigningen den 17 oktober. Centrum för socialt arbete, Cesar, ingår i en satsning på utbildning och forskning i detta ämne vid Uppsala universitet.


– Temat för symposiet är valt för att återspegla en av de forskningsinriktningar som kommer att finnas vid Cesar, men också för att ge en vetenskaplig belysning av samhällsfrågor som är högaktuella i debatten, säger Stefan Sjöström, ny lärostolsprofessor i socialt arbete.

Stor efterfrågan på ökad kunskap inom området socialt arbete gör universitetets satsning angelägen. Utöver en rad intressanta forskningsprojekt, kommer Cesar även att ansvara för forskarutbildning, socionomutbildning och en planerad masterutbildning i socialt arbete. Intresset från studenter är stort och det finns ett skriande behov av socionomer på arbetsmarknaden.

– Socionomer är centrala för att hantera sociala problem som uppstår i spåren av samhällsutvecklingen och det är ofta mångfacetterade situationer och problem som socionomer behöver ta sig an, säger Siv-Britt Björktomta, föreståndare för Cesar och lektor i socialt arbete.

Forskningens inriktning kommer att beröra flera viktiga områden relaterat till socialt arbete, såsom våld och kriminalitet, kommunikation och bemötande samt psykisk ohälsa. Områdena kommer att fortsätta utvecklas utifrån varje forskares intressen. Det finns ett uttalat mål att bredda verksamheten genom att samverka med andra och samarbete har redan etablerats med bland andra Nationellt centrum för kvinnofrid, juridiska institutionen och närliggande högskolor med socionomutbildning (Gävle, Mälardalen).

Invigningen äger rum den 17 oktober, kl 11.45. Symposiet pågår hela dagen.