Camilla Waltersson Grönvall: ”Vi behöver vända den här situationen”

De sociala utmaningarna är stora i dagens Sverige.
Socialtjänstministern
Socialtjänstministern har alltid månat om barn och unga som har det svårt. Foto Axel Adolfsson

Hon vill göra skillnad för barn och unga som far illa. De sociala utmaningarna är stora i dagens Sverige där barn och unga både är förövare och offer i gängkriminalitetens förödande spår. Den psykiska ohälsan ökar, ekonomin är pressad och det råder resursbrist för att arbeta förebyggande och långsiktigt inom socialtjänsten. Men en ny socialtjänstlag väntas ge bättre verktyg och Camilla Waltersson Grönvall ser hoppfullt på framtiden.

Socialtjänstministern har haft en hektisk höst och vinter. Det är mycket som händer framöver också. I vår presenteras den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft den 1 juli 2025. Propositionen kommer att överlämnas till regeringen efter sommaren 2024.

– Den nya socialtjänstlagen fokuserar mer på tidiga insatser, att socialtjänsten ska kunna agera på ett helt annat sätt innan alvarliga konsekvenser har skett. De kan inte ingripa på samma sätt idag, säger Camilla Walterson Grönvall (M).

Hon har alltid känt extra starkt för barn och unga. Dessutom engagerade hon sig i politiska frågor redan som nybliven tonåring.

– Jag var väldigt upprörd över att skolan inte fungerade på rätt sätt; att betygsskalan 1-5 inte mätte kunskap, utan styrdes efter hur elever i hela landet presterade procentuellt. Även att man inte kunde möta elever efter deras behov och förutsättningar.

Hon värvades till Moderaternas ungdomsförbund där hon kände att hon hade möjlighet att påverka och skapa förändring. Den politiska tillhörigheten var inte det viktigaste, det var det politiska arbetet; att lyfta frågor och hitta lösningar på problem tillsammans.

– Jag är uppväxt på en liten gård på landet. Min pappa drev både gården och hade eget företag, en elfirma. Det var hårt arbete och det har format mig, att man jobbar och gör rätt för sig.

Utbildade sig till språklärare

Hon gillade språk i skolan och att resa. Förutom engelska så talade hon flytande tyska och utbildade sig till språklärare årskurs 7-9.

– Jag utbildade mig till lärare och vikarierade även som rektor i ett år, men kände att jag ville tillbaka till klassrummet där mitt engagemang för eleverna fanns.

Hon arbetade som lärare på olika skolor och är fortfarande tjänstledig från Sjuntorpskolan i Trollhättan.

– Jag älskar att undervisa och finnas i skolmiljön. Det sammanföll väl med mitt intresse att stötta och hjälpa barn och unga.

Parallellt växte de politiska uppdragen. Hon blev vice ordförande och senare ordförande i utbildningsnämnden i Lilla Edet och ledamot i Göteborgsregionens utbildningsgrupp.

År 2010 blev Camilla Waltersson Grönvall ledamot i riksdagen och 2014 utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna.

Ibland är det bra att byta ansvarsområde

– Mycket har kretsat runt utbildning för mig, men 2017 ville Ulf Kristersson att jag skulle ta över som socialpolitisk talesperson. Jag hade stor respekt för den komplexitet som det området har, men precis som Ulf Kristersson sa till mig så är det viktigt ibland att byta ansvarsområde och få in nya personer med nytt driv, säger hon.

Sitt engagemang för barn och unga har verkligen synts, särskilt i och med det strålkastarljus som har hamnat på socialtjänstens uppdrag, bland annat genom Lex Lilla Hjärtat.

– Jag utformade ett förslag om att förändra lagen där barnets bästa ska stärkas. Detta lagstiftningsarbete drevs igenom på ett unikt sätt i Riksdagen. LVU kommer att förändras och man kommer att i högre grad utgå från barnets rättigheter. Jag är också stolt och glad över att vi har drivit igenom den nya lagen om stärkta rättigheter för barn i skyddat boende som träder i kraft den 1 april. Där har vi tagit många steg framåt och den lagen gör en enorm skillnad för ett ökat skydd för kvinnor och barn.

Socialtjänstministern kan lova att den nya socialtjänstlagen kommer att presenteras under våren.

– Den gamla socialtjänstlagen skrevs på 80-talet i en helt annan tid. Den har lappats och lagats i flera omgångar, men nu inför vi en ny lag i stället. Man kan säga att den går från reaktiv till proaktiv med fokus på förebyggande, tidiga insatser. Det införs krav på att socialtjänsten ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. En annan viktig förändring som också sker är att vi sänker sekretessen mellan socialtjänst, polis och skola för att bättre kunna förhindra att unga dras in i kriminalitet.

Ett stort glapp mellan SoL och LVU

I dag är det ett stort glapp mellan SoL och LVU. Om en familj tackar nej till de frivilliga insatser som erbjuds enligt SoL så finns det inget man kan göra förrän det har gått så långt så att ett tvångsomhändertagande blir aktuellt.

– Vi vill att det ska finnas ytterligare verktyg för socialtjänsten. Genom ett så kallat mellantvång ska inte föräldrar kunna säga nej till vissa insatser utan att det blir konsekvenser.

Hon tycker också att socialsekreterarnas insats inte har lyfts tillräckligt.

– Den behöver belysas på ett annat sätt och de behöver få det lättare att utföra sitt uppdrag. Vi har en förfärligt allvarlig samhällssituation i Sverige i dag där barn rekryteras in i kriminella nätverk. Den situationen behöver vi vända. Då är rätt verktyg genom en ny socialtjänstlag helt avgörande.

Hon är dock orolig över att inte kommunerna prioriterar förebyggande insatser i sina budgetar.

– Det är tuffare tider nu och då är det ofta de sociala insatserna som riskerar att få mindre pengar, men det behöver vi tydligt markera att det förebyggande arbetet måste stärkas. Annars riskerar vi ännu högre kostnader längre fram.

Får ta del av de utmaningar och behov som finns

Camilla Waltersson Grönvall är ute mycket runt om i landet och träffar olika socialtjänster och får då ta del av vilka utmaningar och behov som finns. I arbetet runt framtidens socialtjänst har regeringen haft en god dialog med SKR, Vision och andra aktörer.

– Jag vill åstadkomma förändring. Det är därför jag har lämnat mitt kära klassrum. Det finns många barn som växer upp med sämre förutsättningar, i familjer med missbruk, väld, psykisk ohälsa och annan dysfunktionalitet. Då måste samhället finnas där. Vi får aldrig ge upp om en enda unge. Genom tidig identifiering, bättre föräldrastöd, fler familjehem och ett robustare samhälle hoppas jag att vi kan göra skillnad.

Stora resurser läggs på familjecentraler, BVC, skolsociala team i skolan. Genom tidiga insatser och familjehem i första hand vill man också minska antalet barn på institution. Problemen på SiS är också en hjärtefråga för Camilla Waltersson Grönvall.

– Idag kan ungdomar på SiS beställa droger, vapen och planera brott med sin mobiltelefon. Vi vill att det bara ska vara möjligt att ha kontakt med sina nära och kära. Dessutom att man ska kunna utföra kropps- och rumsvisitationer. I dag kan ungdomarna ta med sig vad som helst in som man gömmer under kläderna eftersom personalen inte har möjlighet att utföra visitation.

En ära att vara socialtjänstminister

Hon ser det som en ära att vara Sveriges första renodlade socialtjänstminister som har ett uttalat ansvarar för socialtjänsten i landet. Hon tycker att det fungerar förhållandevis bra att arbeta i Stockholm och bo kvar i Lilla Edet, fem mil norr om Göteborg.

– Jag trivs bra på Västkusten. Visst blir det mycket resor, men jag försöker vara närvarande och ha kvalitetstid när jag träffar mina barn och vi reser mycket tillsammans. Mina barn är min stolthet och jag vet att de är stolta över mig också. De är väldigt samhällsintresserade och kan utmana mig med svåra frågor ibland.

När det gäller favoritresmål privat hamnar Skottland i topp.

– Skottland slår an en sträng hos mig. Vi gillar att uppleva och göra saker på våra resor, även om det kan bli en del sol och bad också. Resa är nog det bästa jag vet. Musik är ett annat intresse som hon delar med familjen.

Dottern, som går i åttan, spelar också och sjunger. Den ena sonen går andra året på gymnasiet med inriktning musik och den andra sonen har tagit studenten från samma skola.

– Själv spelar jag piano och sjunger, jag har också sjungit i Riksdagskören. Regeringen har ingen kör – inte än i alla fall, säger hon och skrattar.

Camilla Waltersson Grönvall

Bor: Lilla Edet.

Ålder: 54 år.

Familj: Gift med Niclas Grönvall, tre barn i åldrarna 14, 17 och 19 år.

Partitillhörighet: Moderaterna.

Titel: Socialtjänstminister.

Bästa avkopplingen: Resa (Skottland är favoriten), musik, sjunga, läsa böcker.

Related posts