Nyheter

Brottsligheten har ökat men nu vänder trenden

Misshandelsfallen i Sverige minskade under det första halvåret av 2017. Foto: Getty images

Det visar ny statistik från BRÅ.

Ny statistik för det första halvåret 2017 visar att brottsligheten i Sverige har ökat under en tioårsperiod men glädjande nyheter är att antalet anmälda fall inklusive misshandelsfall nu minskar. Det visar den senaste statistiken från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, som släpptes i dagarna.

I januari-juni 2017 anmäldes totalt 731 000 brott till brottsutredande myndigheter, vilket är 2 procent lägre siffra eller 17 000 färre brott än samma period 2016.

De senaste tio åren (2008–2017) har antalet anmälda brott under de första halvåren ökat med cirka 60 400 brott eller 9 procent. Trenden har med andra ord vänt.  
Den kategori som under årets första halvår ökade mest i anmälda brott var brott mot person och minskade mest gjorde skadegörelsebrott respektive bedrägeribrott. Under första halvåret 2017 anmäldes cirka 140 000 brott mot person, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med första halvåret 2016. Den ökningen förklaras främst av att en ny brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes i brottsbalken den 1 juli 2016. Under årets första sex månader anmäldes 12 800 brott om olovlig identitetsanvändning.

Misshandelsbrott minskade med 7 procent till 41 000 brott – den största minskningen på 10 procent gällde misshandel mot män 18 år eller äldre.

Stöld- och tillgreppsbrott utgjorde 32 procent av samtliga anmälda brott, medan motsvarande andel för brott mot person var 19 procent. Skadegörelse- och bedrägeribrotten utgjorde 13 procent vardera av de brott som anmäldes.

Källa: BRÅ