Migration

Brottsligheten har minskat i Biskopsgården för andra året

Under BonnierHoops satsning spelades flera matcher mellan blåljuspersonal och ungdomar från Biskopsgården och andra stadsdelar. Ett framgångsrikt koncept i att möta de unga och skapa goda relationer. Foto: BonnierHoops

Färsk statistik från polisen visar att antal anmälda brott har gått ner med 46 procent i Biskopsgården. En aktivitetssatsning för ungdomar där basket och kultur står i fokus har bidragit till att anmälningarna har sjunkit.

Färsk statistik från polisen visar att antal anmälda brott har gått ner med 46 procent i Biskopsgården. En aktivitetssatsning för ungdomar där basket och kultur står i fokus har bidragit till att anmälningarna har sjunkit.
– Det här är en tydlig indikator att aktiviteter och sysselsättning för barn och unga i utsatta områden är viktigt, säger Daniel Johnsson, Kommunpolis Västra Hisingen.

För andra året i rad arrangerades aktivitetssatsningen BonnierHoops på Friskväderstorget i Biskopsgården. Där har ungdomar samlats under hela sommaren för att utmana blåljuspersonal på streetbasketplanen, hänga i bokloungen, skriva poesi, pyssla och mycket mer.

– BonnierHoops är väldigt uppskattat av alla inblandade och vi ser hur hela området lyfts av detta initiativ. Polisen är här och spelar basket med ungdomarna, det lokala föreningslivet visar upp sin verksamhet och det finns en samlingsplats för ungdomarna hela sommaren. Att också brottsstatistiken går ner för andra året i rad är bevis på att det här gör skillnad på riktigt, säger Sergio Garay, Stadsdelsdirektör Västra Hisingen.

Flera positiva effekter
Succéprojektet kombinerar basket och kultur med syftet att öka intresset för läsning och språk, samt ge barn och unga i utsatta områden en trygg mötesplats. Färsk statistik från polisen som jämfört brottsstatistik från år till år i området visar på en tydlig nedgång som tog sin början första året som BonnierHoops arrangerades.

– Brottsstatistiken kring vissa typer av brott har drastiskt gått ner i Biskopsgården under sommaren och antalet anmälningar har sjunkit. Så vi kan glädjande nog konstatera att projektet helt klart haft en positiv effekt i området. Även om det inte går att utesluta att även andra insatser i området har varit med och påverkat de positiva siffrorna, så är det en tydlig indikator på att aktiviteter och sysselsättning för barn och unga i utsatta områden är viktigt. Det ger också oss från polisen ett tillfälle att träffa ungdomarna och bygga förtroende och långsiktiga relationer, säger Daniel Johnsson, Kommunpolis Västra Hisingen.

Hundratals barn och ungdomar deltar i de många olika aktiviteterna och det är en naturlig plats att hänga på under sommarlovet. Just att det har funnits en plats att träffas på under hela sommarlovet har varit extra uppskattat av de unga i området.

– Det är ett bra ställe och det finns bra människor här. Alla här är från olika nationaliteter så det tycker jag är bra, vi trivs tillsammans här. Det skapar en bra gemenskap! säger Abbe 14 år, boende i Biskopsgården. 

Stor sannolikhet att konceptet sprids i staden
Från Biskopsgården är inte steget långt till andra platser i Göteborg, inte om man får tro Lennart Johansson, chef på Näringslivsgruppen Göteborg & Co;

– För oss på Näringslivsgruppen Göteborg & Co, är BonnierHoops ett lysande exempel på hur ett projekt kan bygga ovärderliga relationer mellan ungdomarna och till exempel polisen samt en nytta för både stadsdelen, lokala föreningarna och näringslivet. Att skapa en plattform för ungdomarna som lockas med fysisk aktivitet och det skrivna ordet i alla sina former är oerhört viktigt för integration och inkludering. Bryggan som också byggdes från Biskopsgården till centrala Göteborg med en avslutning av aktiviteterna och tävling i poetry slam på Bokmässan stärker engagemang kring hela projektet.

Om BonnierHoops
BonnierHoops är ett initiativ som startades av Bonnierförlagen och Svenska Basketbollförbundet i Kista 2015. På ett roligt och inspirerande sätt vill man främja läsning och det skrivna ordet i utsatta områden med hjälp av basket och olika kulturyttringar. Samarbetspartners i Biskopsgården är Bonnierförlagen, Göteborgs Stad, Bokmässan, Näringslivsgruppen Göteborg & Co, Polisen, Svenska Basketbollförbundet, Bostadsbolaget, Poseidon, Bo Bra, Västra Hisingen Basket, Spalding och Folksam.