Migration

​Brist på samverkan ökar risken för att ensamkommande barn försvinner

Antalet ensamkommande barn och unga som försvinner i Sverige har ökat markant. Mellan januari 2014 till oktober 2017 Sverige försvann 1 736 barn enligt Barnombudsmannen. Nu lanseras en ny regional samverkansplan i Skåne för att minska antalet ensamkommande barn och unga som försvinner.

Antalet ensamkommande barn och unga som försvinner i Sverige har ökat markant. Mellan januari 2014 till oktober 2017 Sverige försvann 1 736 barn enligt Barnombudsmannen. Nu lanseras en ny regional samverkansplan i Skåne för att minska antalet ensamkommande barn och unga som försvinner.

– Ensamkommande barn och unga som försvinner ur mottagningssystemet, och samtidigt faller utanför samhällets skyddsnät, är en särskilt utsatt grupp som löper stor risk att exploateras på olika sätt. Därför är det så viktigt att vi blir bättre på att fånga upp dem som riskerar att försvinna, säger Sofia Pehrsson, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne och ansvarig för planen.

Ansvaret för ett ensamkommande barn flyttar mellan olika myndigheter beroende på var i processen barnet befinner sig. Ofta är både Migrationsverket, polisen och flera kommuner involverade.

– Det stora problemet är att det inte finns en aktör eller myndighet som har det övergripande ansvaret. Därför blir samordningen så viktig, säger Sofia Pehrsson.

I arbetet med att ta fram samverkansplanen har mycket fokus legat på att hitta de moment som innebär en ökad risk för försvinnanden.

– Det har varit tydligt att risken för avvikande eller försvinnande är som störst i övergångarna från en aktör till en annan. Därför måste vi bli bättre på samordning och informationsutbyte mellan de olika aktörerna för att förebygga detta, säger Sofia Pehrsson.

Den regionala samverkansplanen innehåller bland annat konkreta arbetssätt, rutiner och checklistor för alla de aktörer som träffar ensamkommande barn och unga i sina verksamheter. Målet är att samtliga inblandade från och med årsskiftet ska börja arbeta efter samverkansplanen.

Om uppdraget: 

På uppdrag av Socialdepartementet ska samtliga länsstyrelser ta fram regionala rutiner för arbetet med ensamkommande barn och unga som försvinner. I Skåne har planen tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Migrationsverket, Polismyndigheten, Malmö stad, Landskrona stad, Rädda Barnen och Skåne Stadsmission.