HVB

Brist på HVB för hedersvåldsutsatta

Flickorna som söker hjälp lever under strikt kontroll och hotas att giftas bort mot sin vilja.

Att vara utsatt av sina egen familj genom hedersvåld och förtryck är extra svårt och komplext. Under pandemin har inte lika många flickor kunnat fångas upp av skolan, men nu märks en stor ökning av omhändertagna.

Att vara utsatt av sina egen familj genom hedersvåld och förtryck är extra svårt och komplext. Föräldrar, syskon och släktingar utgör hotet och man tvingas vid ung ålder bryta upp helt och börja ett nytt liv. Det är viktigt att få skydd, men också att få bearbeta sitt trauma och inte minst att bryta ned de kulturella föreställningarna, lära sig om sina rättigheter och bygga upp ett nytt överjag. Under pandemin har inte lika många flickor kunnat fångas upp av skolan, men nu märks en stor ökning av omhändertagna.

Flickor och unga kvinnor som har varit våldsutsatta i sin egen familj och är i behov av skydd har inte kunnat fångas upp under coronapandemin. Under de nästan två år som skolorna hölls helt eller delvis stängda så gick dessa elever helt under radarn.

– Det var många verksamheter som försvann och fick lägga ned då man inte längre fick några placeringar. De flesta utsatta flickorna upptäcks i skolan och när de höll stängt så fanns det inte någon som såg dem eller någon de kunde kontakta, berättar Bosse som är skyddskonsulent på Aurora Behandling.

Bolaget startade för ungefär ett år sedan efter att man hade tagit över två gamla verksamheter som hade tvingats lägga ned.

– Vi fick söka nya tillstånd, så det tog tid att komma igång. Nu har efterfrågan istället skjutit i höjden och vi får in två till tre förfrågningar per dag. Det kan komma från hela Sverige för att det är brist på boenden överallt. Och socialtjänsten går på knäna. De har också fått en ökning, främst av avhoppare från kriminella gäng. Pojkarna är lika utsatta för hedersvåld, fast på ett annat sätt.

Hederskulturen bygger på gamla normer där flickor och kvinnor inte ska vara med någon annan än den hon ska gifta sig med. Genom kontroll, täckande klädsel och tidigt bortgifte förtrycks kvinnan och får inte bestämma över sitt eget liv eller sin egen kropp.

Kontrollera unga kvinnors sexualitet

– Hela hederskulturen går ut på att kontrollera flickor och kvinnors sexualitet. Det är bara din egen man som ska få se dig. Detta tar sig uttryck i hot, kontroll, våld, könsstympning och bortgifte. Det kan vara föräldrar, syskon och släktingar som står för förtrycket. Därför fungerar det inte att placera flickan hos en moster eller morbror till exempel. Gör man det så har man inte förstått vad hedersvåld är, säger Bosse.

Att placera i familjehem på en gång är heller inte bra. Enligt Bosse är en majoritet av flickorna traumatiserade och behöver vård på olika sätt. Och eftersom de är utsatta av sina föräldrar och inte av sin man så passar de heller inte på ett traditionellt skyddat boende för vuxna kvinnor.

– Vi erbjuder HVB med en kombination av behandling och skydd för flickor och unga kvinnor. Många har svårt att lämna, de är oroliga att samma sak ska hända deras småsyskon.

Bosse förklarar att den här kontrollen som flickorna har vuxit upp med sitter djupt. De har hela livet matats med detta, vad som inte är tillåtet och hur livet ska vara. För att ändra synsätt måste man bygga upp ett annat överjag som blir lika starkt.

– De måste få lära sig att i Sverige bestämmer alla, både tjejer och killar, över sina liv. Det är ingen som kan hindra dig att göra det du har rätt till eller tvinga dig till något som är olagligt i Sverige. I den svenska skolan sitter tjejer och killar tillsammans i klassrummet, vi har sexualundervisning och simning för alla. Tjejer för göra allt som killar får göra; sparka fotboll, sola på stranden och så vidare. Det är en total motsats till deras kultur från hemlandet.

Lämnade och hämtade på skolan

Ofta har de varit så kontrollerade att de har blivit lämnade och hämtade på skolan av en familjemedlem och inte ha fått delta på några andra aktiviteter eller umgåtts med vänner.

– Jag gör skyddsbedömningar när flickorna har omhändertagits och ofta har de hört att familjen har utsett en man åt dem som de ska giftas bort med. De är väl medvetna om det här, säger Bosse.

Många kommuner har team som bara jobbar med hedersvåld med egna placeringsfunktioner.

– Förr var skalskyddet det man fokuserade på, som lås och larm. Nu tänker vi mer på det inre skyddet. Man måste lära sig att hantera sociala medier, telefon och annat som kan leda till att man röjer sig själv. Det går att ordna kontakter med småsyskon genom till exempel träffar några mil från vistelseorten hos polis eller socialtjänst.

Tyvärr är det ofta myndigheter som röjer den våldsutsatta genom brev hem till vårdnadshavarna från till exempel tandläkaren eller banken.

– Det är rent slarv. Det kan vara en tekniker på en rättegång som nämner namnet på staden som rättegången hålls, trots att det skulle hållas hemligt. Jag kan räkna upp tusen exempel tyvärr.

Om man får skyddad identitet så får man ett nytt namn och behöver inte vara lika rädd för att bli röjd.

Behöver bryta helt med familjen

Men det är extra tufft att lämna på grund av hedersvåld, eftersom man behöver bryta upp helt från hela sin familj, släktingar och vänner. Ofta bryter man för gott, men det finns familjer som har klarat av att ändra sitt synsätt genom familjearbete som socialtjänsten kan erbjuda.

– Det kan också hända att man återupptar kontakten med sin familj när man har blivit vuxen och fått barn.

Bosse tycker att det är viktigt att man erbjuder de här flickorna både behandling och skydd.

– Det kostar en del men det är värt att de får jobba med sitt trauma och får stöd och hjälp att stärka sig som människa. Vanligast är att de är här i ett år, sedan behöver de få komma till ett familjehem eller om de är äldre få träna på eget boende.

Nu när gränserna och flygtrafiken är öppna igen och sommarlovet stundar för eleverna är risken stor att familjer ta med sig sina flickor till hemlandet för bortgifte. Det går att få till stånd ett utreseförbud om man misstänker att ett barn riskerar att föras utomlands i syfte att utsättas för barnäktenskap eller att könsstympas.

– Ibland vet inte flickorna om det själva, utan de tror att de ska hälsa på släktingar. Enligt hederskulturen är en ung kvinna förbrukad om hon har haft sex med en man före äktenskapet, en hora som man kan göra vad man vill med, så många har också varit utsatta för sexuellt våld inom familjen, avslutar Bosse.