Bräcke diakoni fyller 100 år

 
Bräcke diakoni fyller 100 årBräcke diakoni bedriver bland annat LSS-boende, äldreomsorg, primärvård, förskola och rehabilitering. Från diakonissanstalt i Göteborg till en av Sveriges största idéburna aktörer. Nu firar Bräcke diakoni ett sekel inom välfärden. 

– Att vi i 100 år varit med och utvecklat den välfärd vi har i Sverige är värt att fira. Drivkraften för dem som grundande stiftelsen för 100 år sedan var att göra insatser för de mest utsatta människorna i vårt samhälle. De drevs av att göra gott och det arvet för vi vidare med de insatser vi gör idag på Bräcke diakoni, säger Helene Mellström, direktor/vd på Bräcke diakoni.

Själva födelsedagen är måndagen den 27 februari och firandet kommer att pågå hela året. Den 14 mars släpps boken "Viljan att se kraften att förändra – Bräcke diakoni under 100 år", som skildrar Bräcke diakonis utveckling, men också personerna, händelserna och miljöerna. Alltihop sätts i relation till vad som sker i Göteborg och omvärlden. Författare: Per Eckerdahl, fd direktor och biskop Förlag: Centrum för näringslivshistoria.


Några milstolpar i historien:

1923 – Göteborgs diakonissanstalt grundas och första diakonissorna utbildas

1957 – Första äldreboendet invigs

1958 – Bräcke Östergård, boende, habilitering och skola invigs med Sven-Olof Brattgård, sedermera professor i spetsen

1982 – Sveriges första hospice öppnar under ledning av Gunnar Eckerdahl, idag överläkare inom onkologi och palliativ vård

2001 – Öppnar förskola för barn med funktionsnedsättning

2002 – Startar personligt ombud, en hjälp till hjälpen för personer med psykisk funktionsnedsättning

2006 – Tar över äldreboenden i Linköping

2009 – Premiär i primärvården

2014 – Öppnar äldreomsorg i Stockholm

2015 – Startar mobilt hälsoteam för flyktingar

2016 – Unik vårdkedja bildas för personer med demenssjukdom i form av ett IOP, idéburet offentligt partnerskap

2019 – Blir hyresvärd när nytt kvarter byggs i Bräcke, Göteborg

2022 – Öppnar nytt boende för unga personer med kognitiv sjukdom (demens)

2023 – Firar 100 år!

Taggar

Nyheter