Funktionsvariation

Bo Hejlskov Elvén deltog i cykelkampanj

Psykolog Bo Hejlskov Elvén (till vänster) och Funktionshinderbanans initiativtagaren Robin Berkhuizen som cyklade på en side- by-side från Göteborg till Almedalen.

I år har initiativtagaren Robin Berkhuizen cyklat från Göteborg på en side-by-side-cykel för att medverka på Almedalsveckan tillsammans med den välkända psykologen Bo Hejlskov Elvén.

För tredje året cyklade Funktionshinderbanan för fler och bättre LSS-bostäder för personer med funktionsnedsättning. I år har initiativtagaren Robin Berkhuizen cyklat från Göteborg på en side-by-side-cykel för att medverka på Almedalsveckan tillsammans med den välkända psykologen Bo Hejlskov Elvén.

Under några veckors tid cyklade initiativtagaren Robin Berkhuizen för tredje året i rad på en side-by-side-cykel för fler och bättre LSS-bostäder för personer med funktionsnedsättningar.

– I år lägger vi lite extra fokus på ”inkludering” och ”kognitiv tillgänglighet” – både generellt och med särskilt fokus på LSS-bostäder som är vår kärnfråga. 

Kognitiv tillgänglighet är, till skillnad från fysisk tillgänglighet, en fråga om att anpassa en miljö för personer med kognitiva funktionshinder. Det kan exempelvis handla om att se till att ljud, ljus eller färger inte distraherar.

”Almedalen inte supertillgängligt”

Den välkända psykologen och författaren Bo Hejlskov Elvén som är en av Sveriges främsta förespråkare för kognitivt tillgängliga miljöer och metoden lågaffektivt bemötande har deltagit i Funktionshinderbanan sedan början och fanns på plats under fyra dagar i Almedalen.

– Almedalen är ju inte en supertillgänglig plats för vanliga medborgare och i synnerhet inte för de med olika typer av fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Samma problematik hittar man i många LSS-bostäder som byggs, de är inte alls så tillgängliga som de skulle kunna vara. Det vill vi uppmärksamma på Almedalen, säger Bo Hejlskov Elvén

Funktisperter

Utöver tankeväckande installationer på stan så cyklade Robin och Bo runt på Almedalen som ”Funktisperter” och svarade på frågor om kognitiv tillgänglighet. De delade också med sig av sina lärdomar om hur man kan bygga fler och bättre LSS-bostäder med avstamp i intervjuer de gjort med kloka politiker, boende, närstående och förbund.

Funktionshinderbanan intervjuade även ett flertal relevanta politiker såsom socialminister Lena Hallengren, bostadsminister Per Bolund som också är Miljöpartiets språkrör, Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, Liberalernas talesperson i Funktionshinderfrågor Bengt Eliasson samt Kristdemokraternas talesperson i sociala frågor, Pia Steensland. Funktionshinderbanan intervjuade också Bengt Westerberg som tog initiativ till den nuvarande LSS-lagstiftning som togs i bruk 1994.