Beroende

Behovet av barn- och familjestöd ökar under coronapandemin

IFO har förstärkt sin verksamhet med bland annat ett resursteam som ska kunna stötta upp i olika delar av verksamheten vid ökat tryck. 

Individ- och familjeomsorgen i Skellefteå kommun har gjort en genomlysning av situationen för redan utsatta barn, familjer och vuxna i spåren av coronapandemin. Den visar att pandemin riskerar att öka behovet av stöd i dessa grupper på både kort och lång sikt. IFO har därför förstärkt sin verksamhet med bland annat ett resursteam som ska kunna stötta upp i olika delar av verksamheten vid ökat tryck. För föräldrar som snabbt behöver råd och vägledning i sitt föräldraskap finns Föräldrasupporten som startade sin verksamhet i slutet av februari.

– Coronapandemin har skapat en situation som sliter på många relationer. Vi har riggat för ett ökat behov och vi vill verkligen uppmana människor att höra av sig till oss om livssituationen känns svår att klara själv. Det är lätt att känna sig ensam i den här situationen men vi vill att människor ska veta att det finns hjälp att få, säger Linda Larsson, verksamhetschef på IFO.

När barn och vuxna, på grund av coronapandemin, tillbringar mer tid hemma tillsammans riskerar redan ansträngda familjesituationer att förvärras. I kombination med en oro för jobb och ekonomi kan situationen lätt eskalera. För att klara av att förebygga, stötta och skydda har IFO inrättat ett resursteam som kommer att stötta upp när det gäller barn och vuxna som far illa och vid utredningar som kan leda vidare till insatser inom IFO:s specialistvård.

– Vi har förberett verksamheten för att möta ett ökat behov men också planerat för verksamheten utifrån en högre sjukfrånvaro bland våra medarbetare. Även om vi skulle ha en hög sjukfrånvaro måste vår verksamhet vara igång. Där kommer resursteamet att spela en viktig roll. Det är en fördel att vi har flexibla medarbetare som är villiga att ställa om för att klara verksamheten, säger Linda Larsson.

Att få hjälp och stöd omgående är av största vikt för familjer där relationerna är ansträngda. Föräldrasupporten är en verksamhet som inrättades i februari dit föräldrar kan vända sig för att få råd och vägledning i sitt föräldraskap. Öppen ingång gäller vilket betyder att det inte behövs remiss eller utredning för att få hjälp.

– Vi arbetar förebyggande. Det betyder att inga problem är för små. När man ringer till oss återkopplar vi så fort som möjligt. Målet är att man ska få träffa oss inom två veckor. Vi vill stötta föräldrar i föräldraskapet så att de i sin tur kan stötta sina barn. När vi tillbringar mycket tid tillsammans är det inte konstigt att det gnisslar i relationerna. Här kan vi hjälpa till och förhindra att situationen förvärras, säger Fredrik Hedman, en av två familjerådgivare på Föräldrasupporten.

För familjer som behöver mer omfattande stöd finns Familjerådgivningen, Centrum mot våld, Familjegården, Klara och rådgivningen Oden. Föräldrasupporten kan vid behov vägleda familjerna vidare till dessa instanser inom Socialtjänsten.

– Vi på IFO har lång erfarenhet av att jobba med olika typer av kriser hos dem vi möter. Att ha en problematisk familjesituation kan väcka känslor av skam och skuld. Men vi vill att människor ska veta att de inte är ensamma om att ha det jobbigt och att det finns mycket bra hjälp att få, säger Linda Larsson.