Nyheter

Begränsad föräldrapenning för nyanlända med barn över ett år

Reglerna om fördelning av dagar med föräldrapenning mellan föräldrarna

Lagändring inom föräldraförsäkringen beslutad av riksdagen, föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn begränsas. 

I förra veckan beslutade riksdagen att begränsa antalet dagar med föräldrapenning för barn som kommer till Sverige och som har fyllt 1 år. Skälet till beslutet är att föräldrarna ska kunna etablera sig i samhället tidigare. De nya reglerna gäller från 1 juli 2017.

Regeringen vill att penningen ska anpassas efter barnets ålder. De nya reglerna innebär att föräldrar som kommer till Sverige med barn under ett år även fortsättningsvis har rätt till 480 dagar med föräldrapenning, men är barnet äldre än ett år när familjen bosätter sig i Sverige så begränsas föräldrapenningen till 200 dagar och till 100 dagar om familjen bosätter sig i Sverige efter barnets andra levnadsår. Även vid flerbarnsfödsel ska föräldrapenningen begränsas, vid flerbarnsfödsel kan föräldrapenning betalas ut under ytterligare 38 dagar för varje barn utöver det första.

Beslutet kommer även att omfatta barn som blivit bosatta i Sverige efter den 1 juli 2010 och som då var äldre än ett år, där föräldrarna inte har tagit ut någon föräldrapenning före den 1 juli 2017.

Föräldrar som kommer till Sverige med äldre barn kan i dag få tillgång till lika många dagar med föräldrapenning som om barnet vore nyfött. Syftet med lagändringen är att få bort den överkompensationen och att underlätta familjernas etablering i samhället.