Nyheter

Barn svarar på frågor om hur corona påverkar deras liv

40 procent av barnen har inte vad de behöver hemma för att klara av skolarbetet och må bra.

De allra flesta barnen tycker att det sämsta med corona är att de inte får träffa mor- och farföräldrar. 40 procent har inte vad de behöver hemma för att klara av skolarbetet och må bra.

De allra flesta barnen tycker att det sämsta med corona är att de inte får träffa mor- och farföräldrar. Rädda Barnen har frågat 500 barn om hur deras liv har påverkats av pandemin.


Rädda Barnen har frågat barn i Sverige födda mellan 2007-2012 hur deras liv har påverkats av corona-pandemin. En stor majoritet, 72 procent, tycker att livet är annorlunda. Barn tillbringar mer tid hemma, träffar sina kompisar i mindre utsträckning och har inställda fritidsaktiviteter. De flesta tycker att det här är jobbigt (51%) och en del känner sig oroliga (25%).

Av de tillfrågade barnen svarade 62 procent att det sämsta med corona är att man inte får träffa mor- och farföräldrar och att de ser mest fram emot är att få träffa släkt igen (62%). Det vanligaste svaret på frågan vad som är bäst med corona var ”Det finns inget som är bra med corona” (35%).

Upplever att vuxna inte lyssnar

Många barn upplever att vuxenvärlden struntar i hur barn har upplevt pandemin och önskar att vuxna lyssnar mer på barn. Nedan är ett urval av de tankar och åsikter som barn delade med sig av:

”Begränsa aktiviteter för barn så lite som möjligt utan att det ska bli osäkert såklart. Viktigt med rörelse för oss.”

”Att alla ska ha munskydd och hålla avstånd från varandra. Jag känner mig rädd för människor som inte har munskydd på sig.”

”Bry sig mer om oss barn, det känns som om ni struntar i oss barn när vi måste gå i skolan som vanligt, inga har munskydd och nu har alla mina fyra lärare fått Corona så vi är säkert flera elever k klassen som kommer bli sjuka med”
”Göra så att mamma och pappa får pengar, fast dom inte får jobba kvar. Går inte vänta flera månader på att få pengar.. Göra sjukvården bättre så att dom sjuka får snabbare hjälp”
”Skolan ska vara öppen, vart ska annars alla barn som mår dåligt få mat?”

En av tio saknar lunch eller mellanmål hemma

I takt med att allt fler grundskolor delvis stänger är det viktigt att lyssna på barn. I enkäten framgår det att 2 av 5 barn inte har det de behöver hemma för att klara skolarbetet och må bra. 1 av 10 av dessa barn har inte lunch eller mellanmål hemma, vilket hänger väl ihop med Rädda Barnens barnfattigdomsrapporter där ungefär 1 av 10 lever i ekonomiskt utsatt situation. Det vanligaste som barnen saknar (18 procent) är hjälp med skolarbetet när det är svårt.

Enligt Rädda Barnen behöver rektorer som nu beslutar om distansundervisning för barn i grundskolan säkerställa att de barn som lever i utsatta situationer och saknar förutsättningar att klara skolan får det stöd de behöver. Det handlar om daglig kontakt med lärare, lunchlådor och möjlighet till lånedator med internet.

Under våren 2020 startade Rädda Barnen ett digitalt fritids, digifritids.se, där barn kan få stöd och hjälp samt hitta aktiviteter för att koppla bort allt jobbigt. Man har även dubblerat öppettiderna i sin chatt för hedersrelaterat våld och förtryck och anpassat sina verksamheter så att barn kan få stöd även under pandemin. Här finns guider om corona, både direkt riktade till barn men även till vuxna som vill hjälpa barn under pandemin.