Barn drabbas orimligt hårt av internetreklam

Barn i 9-årsåldern är flera gånger känsligare för störande reklam än vad vuxna är.
Barn klarar i de flesta fall inte multitasking

Barn i 9-årsåldern är flera gånger känsligare för störande reklam än vad vuxna är.

Barn i 9-årsåldern är flera gånger känsligare för störande reklam än vad vuxna är. Det visar studier från Lunds universitet där man bland annat studerat barnens blickbeteende. 
Man vet idag att så kallad media-multitasking, det vill säga ett idogt användande av olika medier och det ständiga skiftande av fokus som det innebär, leder till stress som i förlängningen kan leda till sjukskrivningar. Tillsammans med Humanistlaboratoriet på Lunds universitet har han utvecklat en metod för att mäta hur mycket barns fokus störs av reklam. 137 barn i åldrarna 9-12 år ingick i undersökningen.
–  Genom mäta barnens ögonrörelser har vi kunnat se hur störda barnen blir, säger Nils Holmberg.Barnen fick också utföra olika uppgifter på nätet i samband med försöken, och bland annat visade det sig att läsförståelsen försämrades avsevärt när reklam visades samtidigt.
Medan vuxna kan styra sitt beteende till 80 procent när de blir störda av reklam så ligger samma siffra för barn i 9-årsåldern på endast 20 procent. Nils Holmberg tror att hans forskning kommer att välkomnas av reklambranschen
–  Det finns en ambition inom branschen att rensa upp bland internetreklamens värsta avarter. Med nya mätmetoder att undersöka online-reklam, och den störning som den orsakar, blir det enklare att fastställa regler. 

Related posts