Årets volontär har gjort ovärderliga insatser under pandemin

Volontärbyrån delade ut det prestigefyllda priset på Internationella Frivilligdagen.
Årets volontär 2020 Lisa Peterson-Berger. Foto: Emma Svensson

Volontärbyrån delade ut det prestigefyllda priset på Internationella Frivilligdagen.

Lisa Peterson-Berger, engagerad i Förklädesfabriken, är Årets volontär 2020. Volontärbyrån delade ut det prestigefyllda priset på Internationella Frivilligdagen.


– Jag är väldigt tacksam, glad och stolt över att bli utsedd till Årets volontär, säger Lisa Peterson-Berger. Det var så häftigt att se i våras, att det var så många som ville hjälpa till. Människor kom in, såg olika behov, och styrde upp. Det är fint att se vad man kan åstadkomma tillsammans, och se att man kan göra en förändring. Det har gett mig hopp om framtiden.

Motivering:
”Som Årets volontär är Lisa en inspirerande, ödmjuk och varm person som i en tid av oro i samhället bidragit till att skapa en plats där folk kunde samlas, sida vid sida, för att finna gemenskap och trygghet och samtidigt bidra med något konkret.

Lisa är en av de betydelsefulla frivilliga krafterna i Förklädesfabriken. När corona-pandemin lamslog Sverige och bristen på skyddsutrustning blev akut var Lisa en av dem som startade igång Förklädesfabrikens verksamhet – att tillverka skyddsförkläden och visir till vården. Redan tre dagar efter start började fler volontärer engagera sig och sammanlagt engagerade sig cirka 1000 personer under våren.

I kris är det ideella engagemanget viktigare än någonsin, och Lisa personifierar alla de tusentals frivilliga som under corona ställt upp, ställt om och hittat nya sätt att bidra. Lisa är därför en sann representant för Sveriges fyra miljoner ideella, i en tid när det ideella engagemanget mer än någonsin förtjänar att lyftas och hyllas.”

Priset delas ut av Volontärbyrån på Frivilligdagen den 5 december för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige. Hela 51 procent av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt, och lägger i snitt 18 timmar i månaden på sitt ideella engagemang.

Related posts