Uncategorized

Arboga kommun högt rankad i kvinnofridsbarometern

Kvinnofridsarbetet är en prioriterad fråga i Arboga.

Kvinnofridsbarometern undersöker kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor.

Kvinnofridsbarometern undersöker kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor. I årets mätning hamnar Arboga högt i listan över hur kvinnofridsarbetet ser ut i landets kommuner.

Undersökningen, som genomförs av organisationen Unizon, bygger på en enkät som skickas ut till landets 290 kommuner. 162 kommuner besvarade enkäten. I årets mätning hamnar Arboga kommun på plats 20 och ligger på andra plats i länet.

– Kvinnofridsarbetet är en prioriterad fråga som vi har satsat på och arbetat strukturerat med de senaste åren, säger Marjo Savelius, socialchef i Arboga kommun.

Hon fortsätter;

– Det är glädjande att se att vårt arbete har gett resultat, men det innebär inte att vi är nöjda. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra och vi fortsätter det här arbetet med oförminskad kraft, säger hon.

Åtgärder som har genomförts är bland annat att socialförvaltningen har antagit en övergripande rutin för förvaltningens alla verksamheter. En familjefridsgrupp har skapats som sammankallas regelbundet, men också vid krissituationer.

Utbildning är en viktig del i det här arbetet menar Marjo. Det har genomförts utbildningsinsatser för personalen på individ- och familjeomsorg, IFO, och för delar av verksamheten för funktionhinder och arbetsmarknadsverksamheten. Medarbetarna har varit på föreläsningar om våld, prostitution och människohandel.

– Det viktiga är att arbeta brett och strukturerat. Vi har tydliga mål med arbetet och följer upp målgruppen. Givetvis har vi ett nära samverkan med kvinnojouren, säger hon.

Arboga ingår i styrgrupp Våld i nära relation, som Länsstyrelsen driver i länet. Det arbetet har mynnat ut i länsgemensamma satsningar och utbildningar som alla kommunerna tar del av. Vidare samverkar kommunen med polis och åklagare samt frivården i de ärenden som går till åtal.