Uncategorized

App hjälper barn på flykt

Foto: Getty Images

Barn, som av olika skäl tagit sig till Europa på egen hand, ska med hjälp av en mobilapp kunna hitta säkra sätt att tillgodose basala behov.

Orsaken till appens uppkomst är främst att se till att barn inte hamnar i klorna på kriminella nätverk eller andra som utnyttjar dem, utan istället på ett enkelt sätt kunna visa var barnen kan hitta gratis wifi, mat, en dusch eller husrum. 

I Sverige är det Rädda Barnen som står för informationen i appen, och frivilligorganisationer kan anmäla sig via ett formulär och berätta vad de kan ställa upp med. 
Förutom enkelt grafik som inte kräver några egentliga språkkunskaper erbjuder också appen flera språk utöver engelska för att barnen ska kunna få information om hur olika system fungerar i olika länder, så att de enklare kan komma i kontakt med olika institutioner som kan hjälpa dem. 
Bakom appen står Missing Children Europe, som är en paraplyorganisation där bland annat Rädda Barnen ingår. Även H&M Foundation har varit engagerade i framtagandet av appen genom att skänka elva miljoner kronor.
Appen heter Miniila och finns på Google Play samt Appstore. 

Läs mer här