Nyheter

Användarforum 31 maj

Användarforum för strukturerad dokumentation i vård och omsorg arrangeras årligen av Socialstyrelsen. I år sker forumet i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), eHälsomyndigheten och Inera AB.

Visionen och handlingsplan för e-hälsa 2025 är i år konferensens utgångspunkt. Dagen startar med en gemensam inledning där alla avsändarorganisationer deltar. Därefter har du möjlighet att välja fritt mellan två spår, med fokus på hälso- och sjukvård respektive socialtjänsten.
Användarforums syfte är att dagen ska ge deltagarna inspiration, visa förutsättningar för utveckling, bidra till verkstad och visa goda exempel på tillämpningar samt ge fördjupning inom olika utvecklingsområden.
Forumet vänder sig till dig som på ett eller annat sätt är praktiskt involverad i arbete med att utveckla en strukturerad och entydig dokumentation i vård- och omsorgsverksamheten.