Skyddat boende

Äntligen, snart kan barns rättigheter i skyddade boenden bli verklighet!

Sanna Detlefsen

Stadsmissionen har länge kämpat för att Sverige ska leva upp till barns rättigheter också i skyddade boenden och vill nu att lagförslagen antas skyndsamt.  

Stadsmissionen välkomnar regeringens nya reform med skärpta regler för att stärka våldsutsatta personer i skyddat boende. Stadsmissionen har länge kämpat för att Sverige ska leva upp till barns rättigheter också i skyddade boenden och vill nu att lagförslagen antas skyndsamt.  

Varje år bor cirka 6 200 barn på skyddat boende (Socialstyrelsen 2019). Stadsmissionen är en ideell organisation som driver ett antal skyddade boenden med särskilt fokus på barnrättsperspektivet och har under en längre tid kämpat för att självklara rättigheter säkerställs för de barn som tvingas fly från våld i sina hem.  

De nya lagförslagen innehåller krav som säkerställer barns självklara rätt till skola, hälsa, traumabehandling och skydd under hela tiden på skyddat boende. När lagförslagen antas skyddar de också våldsutsatta barn från att tvingas till umgänge med sin förövare.  

– Vi har ingen tid att förlora, säger Sanna Detlefsen, talesperson och ordförande Sveriges Stadsmissioner. För varje barn i skyddat boende är det livsviktigt att riksdagen antar dessa lagar omedelbart!   

Att skyddade boenden blir tillståndspliktiga innebär att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kan ställa krav på skyddade boenden precis som på annan vård och behandling i Sverige. Myndigheten kommer att kunna föra statistik och få kunskap om våldsutsatthetens omfattning. IVO kommer också kunna genomföra uppföljningar som bidrar till fortsatt utveckling av verksamheten som ger mer effektiva insatser. 

– När de nya lagförslagen går igenom kommer vi äntligen ha möjlighet att stötta och trygga barnen i våra skyddade boenden fullt ut med säkerställda metoder utifrån deras behov. Det har hittills inte varit juridiskt möjligt, säger Sanna Detlefsen.    

Om Stadsmissionen
Stadsmissionen driver skyddade boenden i Östergötland, Göteborg och Umeå och använder ett eget framtaget metodmaterial för barns rättigheter i skyddade boenden.  
Stadsmissionen verkar för ett mänskligare samhälle där alla har makt att forma sina liv och vara delaktiga i samhället. Stadsmissionens uppdrag är att hjälpa människor i social och ekonomisk utsatthet till ett eget hem, en tillräcklig ekonomi och social trygghet. Sveriges Stadsmissioner är medlemsförening för lokala Stadsmissionen som bedriver professionell social verksamhet, från Umeå i norr till Malmö i söder.