Antalet skuldsatta personer ökar

Den senaste årens trend med minskat antal skuldsatta bröts år 2020. Nu ökar både antalet skuldsatta och deras sammanlagda skuldbelopp, enligt ny statistik från Kronofogden.
Oro

Den senaste årens trend med minskat antal skuldsatta bröts år 2020. Nu ökar både antalet skuldsatta och deras sammanlagda skuldbelopp, enligt ny statistik från Kronofogden.

Den senaste årens trend med minskat antal skuldsatta bröts år 2020. Nu ökar både antalet skuldsatta och deras sammanlagda skuldbelopp, enligt ny statistik från Kronofogden. Affärs- och kreditinformationsföretaget UC vill se en bred statlig utredning om hur överskuldsättningen kan minska.

– Överskuldsättning får ofta katastrofala konsekvenser för den enskilda. Oro och ångest inför privatekonomin, skamkänslor, sociala problem, stress och ohälsa är vanligt. För samhället innebär överskuldsättning en riskfylld instabilitet och stora kostnader, säger Gabriella Göransson, kreditinformationschef på UC. 
 Vid årsskiftet fanns 402 205 personer med skulder i Kronofogdens register, vilket innebär en ökning med 5 044 personer jämfört med 2019. Därmed bryts de senaste fyra årens trend av minskat antal skuldsatta. Den sammanlagda skulden ökar från 82,7 miljarder kronor 2019 till 87,3 miljarder kronor 2020. Medianskulden är 59 465 kronor, vilket kan jämföras med 58 379 kronor 2019. 
– Huvudorsaken till överskuldsättningen ligger i att vissa ansvarslösa långivare ger konsumtionslån till personer som har stor risk att inte kunna betala tillbaka och därför inte bör få lån. Dessa långivare tar så hög ränta att de går med vinst även om en stor del av låntagarna inte kan betala tillbaka, säger Gabriella Göransson. 
I februari 2020 föreslog Finansinspektionen att regeringen, i syfte att minska överskuldsättningen, ska tillsätta en utredning om möjligheten att skapa ett statligt kreditregister som ska innehålla information om svenskarnas alla skulder. Förslaget bereds nu på Regeringskansliet. 
– Min bedömning är att Finansinspektionens förslag missar målet och att det är helt andra åtgärder som nu behövs. Jag hoppas på en statlig utredning, men det är viktigt att den får ett brett mandat att föreslå olika åtgärder som kan minska överskuldsättningen, säger Gabriella Göransson.

Related posts