Nyheter

Anmälningarna om hot och våld på SiS-hem har fördubblats

Våldet har ökat på statens ungdomshem. Foto: SiS.

Sveriges Radio har granskat de statliga ungdomshemmen.

Sveriges Radio har granskat de statliga ungdomshemmen och kan konstatera att det gjordes nästan 2 600 anmälningar om hot och våld på landets SiS-hem under förra året. Det är en fördubbling jämfört med för fem år sedan.


De statliga ungdomshem som Statens institutionsstyrelse, SiS, driver har granskats i omgångar. Nu senast har Sveriges Radio granskat samtliga incidentrapporter som rör hot eller våld på SiS-hemmen de senaste fem åren och kan nu rapportera att det gjordes cirka 2 600 anmälningar om hot eller våld på hemmen. Det är i snitt sju om dagen och en fördubbling jämfört med 2015.

SR har pratat med Malin Östling, verksamhetsdirektör vid SiS ungdomsvård söder, som förklarar att hemmen anmäler incidenter i större utsträckning idag och att våldet i samhället i övrigt har blivit grövre i vissa grupper.

Det finns 23 SIS-hem med plats för 700 ungdomar. SIS har även 11 LVM-hem för missbruksvård upp till 6 mån, 400 platser. SiS har också hand om sluten ungdomsvård för allvarliga brott där man får vara upp till fyra år på vissa av dessa boenden.

Den största delen av anmälningarna, som alltså har gjorts av SiS-hemmen själva, handlar om våld mot personalen, men ökningen syns även när intagna hotar eller går till angrepp mot varandra. En förklaring till det kan vara att det har blivit svårare att separera personer med olika problematik på olika avdelningar.

Stabila personalgrupper, mindre adel vikarier och hur man hanterar personalens och ungdomarnas känslor för att undvika att konfliktsituationer kan vara en del i att motverka utvecklingen. Även säkerhetshöjande åtgärder.